• Startsida
  • / Breddat fokus i nya miljö- och klimatpolicyn

Breddat fokus i nya miljö- och klimatpolicyn

Upplands Väsby kommun utökar nu fokus på cirkulära lösningar och evidensbaserad forskning i kommunens nya miljö- och klimatpolicy som kommunfullmäktige beslutade i måndags.

Tre pilar bildar en cirkel, pilarna visar himmel, skog och pellets.

Upplands Väsby kommun ska ta en aktiv roll för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunen ska kontinuerligt utveckla service och tjänster till kommunens medborgare och företag, förbättra sitt miljö- och klimatarbete och skapa förutsättningar för medborgare och näringsliv att också minska sin miljöpåverkan. Ständiga förbättringar är ledord i Upplands Väsby kommuns miljö- och klimatarbete.

I måndags klubbade kommunfullmäktige igenom kommunens nya miljö- och klimatpolicy. Kommunens befintliga policy antogs 2017. I och med att det gjorts en översyn och uppdatering av miljöledningssystem har också en ny reviderad version av policyn tagits fram.

Vi har breddat policyn från att gälla miljö generellt till att omfatta även klimatområdet. Ett fokus kommer att vara att jobba med cirkulär ekonomi som bygger på att man tar tillvara på redan gjorda investeringar och har ett kretsloppstänk istället för att ”skapa, bruka och slänga” säger Oskar Weinmar (M) kommunstyrelsens ordförande.

I nya miljö- och klimatpolicyn lyfts också att kommunens arbete ska utgå ifrån evidensbaserad forskning i tillämpliga fall, och förtydligandena att samarbeten med olika aktörer bidrar till ett mer hållbart samhälle och att kommunen kontinuerligt arbetar med att förbättra miljöledningssystemet och miljöprestandan.

Upplands Väsby har under många år varit en kommun i framkant när det gäller klimat- och miljöarbete. Nu skärper vi det arbetet ytterligare och förtydligar klimatarbetet samtidigt som vi i kommunfullmäktige lagt nya mål om att arbeta med klimatbudget och tydligare koppling till FNs 2030-mål. Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljö- och planutskott, med ansvar för miljö och klimatfrågor, anser jag att det är viktigt att vi fortsatt fokuserar på att kommunen tar ytterligare steg i detta viktiga arbete, säger Ann-Christin Larsson Frickner (C) kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsens miljö- och planutskott, MPU.

Kommunens klimat- och hållbarhetsarbete och miljö- och klimatpolicyn

Senast uppdaterad: 16 december 2021