• Startsida
  • / Centralvägen får tryggare belysning

Centralvägen får tryggare belysning

Centralvägen ska kännas tryggare med ny belysning på kvällarna. Belysningen kommer att sprida olika ljus under högtider på vinterhalvåret.

Den nya belysningen längs Centralvägen i Upplands Väsby.

Den nya belysningen längs Centralvägen i Upplands Väsby.

Centralvägen är en viktig passage för många som rör sig mellan Väsby Centrum på Dragonvägen och ned till stationsområdet. Längs gatan finns flertalet restauranger. Gatans västra del mynnar ut vid busstorget och Messingen.

Förbättrad gatubelysning längs Centralvägen är en del i vårt arbete med att öka tryggheten i den offentliga miljön. Ingen ska känna sig orolig för att gå ut ensam om kvällen i centrala Väsby, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Belysningen kommer att tändas på hösten när vintertiden börjar och sedan lysa med olika teman till påsken, varefter den släcks. Tanken är att den ska ersätta all traditionell julbelysning som kommunen stått för på Centralvägen.

Belysning är en väldigt uppskattad åtgärd hos allmänheten och bra för att öka trivseln i Väsbybornas närmiljö. I det här fallet blir ju belysningen också extra genomarbetad med tekniska lösningar som kan variera belysningen över tid, säger teknik- och fastighetsutskottets ordförande Roland Storm (VB).

Bakom arbetet med att utforma belysningen står kommunens stadsträdgårdsmästare Nils Odén. Han vill att belysningen ska sprida värme och skön atmosfär till alla som rör sig längs Centralvägen.

Ljuset betyder jättemycket för oss människor, både för välbefinnandet men också för att det ska kännas tryggt. Med den här belysningen satsar vi inte enbart på julmånaden. Ljuset kommer att vara aktivt under vinterhalvåret och utstråla olika sken vid olika högtider, säger han.

Senast uppdaterad: 15 december 2021