• Startsida
  • / Se filmen om Väsby Entrés nya detaljplan

Se filmen om Väsby Entrés nya detaljplan

Vill du veta mer om byggnadsprojektet Väsby Entré? Har du frågor om senaste detaljplanen eller är du nyfiken på hur planprocessen går till? Då är det här filmen för dig!

Visionsbild av hur bussterminalen skulle kunna se ut. I bild syns en modern bussterminal med mycket fönster, en bred och lång trappa där människor går samt en bilväg med förbipasserande bilar.

Visionsbild av hur bussterminalen skulle kunna se ut. Foto: Zaha Hadid architects

Vad omfattar projektet Väsby Entré egentligen? På vilka sätt kommer Väsby Entré bidra till Väsbys omvandling från en förort till en modern småstad? Hur kommer bytespunkten att kunna se ut? I den här filmen får du svar på det och mycket mer. Filmen ger en överblick av hela detaljplanen Östra Runby med Väsby stationsområde.

Du kan själv välja om du vill visa filmen med eller utan undertext. Klicka på knappen ”CC” (choose captions) i videospelaren.

Projektet Väsby Entré i korthet

I korthet är målet med Väsby Entré att skapa en levande stadsdel med en attraktiv station och ännu bättre kollektivtrafik. En viktig fråga i arbetet med Väsby Entré är att knyta ihop båda sidorna om järnvägen för att skapa en känsla av helhet. Det planeras för breda passager över järnvägen där man enkelt och tryggt ska kunna gå eller cykla mellan Runby och centrala västra och östra Väsby. Planen är att hela stationsområdet ska vara en bra mötesplats för både invånare och besökare med myller och folkliv.

Varje dag tar cirka 9 000 resenärer bussen vid Väsby station. Så det är en viktig hållplats. I framtiden tänker vi oss att det är pendeltågstrafik men också regionaltåg som stannar här. Så det kommer bli mycket mer liv och rörelse. Men det kommer också bli mer tryggt och levande, säger stadsarkitekten Lena Nordenlöw.

Förslaget till detaljplanen Östra Runby med Väsby stationsområde är utställd för granskning under tiden 6 december–24 januari. Under denna tid finns det möjlighet att lämna en sista synpunkt på förslaget. Byggstart för projektet är beräknat 2024. De första bostäderna är beräknade att påbörjas 2026 och 2035 beräknas hela Väsby Entré vara klart.

Läs mer på upplandsvasby.se/vasbyentre/granskning

Lämna synpunkter

Lämna dina synpunkter på detaljplanen direkt på kommunens webben via ett webbformulär.

Till webbformuläret på kommunens webbplats. Länk till annan webbplats.

Det går också att skicka e-post till: dc.ks@upplandsvasby.se

eller brev till Kommunstyrelsen, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby.

Ange diarienummer KS/2021:445 i skrivelsen.

Senast den 24 januari behöver kommunen ha fått dina synpunkter.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Senast uppdaterad: 20 december 2021