• Startsida
  • / Ny vatten- och avloppstaxa från 1 januari 2022

Ny vatten- och avloppstaxa från 1 januari 2022

Från och med 1 januari 2022 gäller ny taxa för vatten och avlopp i kommunen. Den så kallade VA-taxan regleras för att täcka de kostnader kommunen har för underhåll och utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar.

tvättar sina händer under rinnande vatten

Foto: Mostphotos

VA-taxan är den avgift alla fastighetsägare måste betala för att få använda kommunalt vatten och avlopp. Produktion av vatten, rening av avlopp samt arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten-och avloppsledningar och pumpstationer finansieras av kommunens VA-taxa.

Den 15 november 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om ny VA-taxa. Taxan täcker de åtgärder kommunen behöver göra för att fortsättningsvis ha ett väl fungerande vatten- och avloppssystem. Kommunen har därför behövt se över avgifterna. Detta görs enligt rutin varje år för att inte ta ut för mycket eller för lite i avgift från abonnenterna.

Det finns inget generellt svar på hur din faktura kommer att ändras utan det beräknas för varje enskild fastighet. Vill du fördjupa dig mer kan du ta hjälp av våra frågor och svar på kommunens webbplats.

Läs våra frågor och svar om vad förändringarna innebär för dig som bor i Upplands Väsby.

Senast uppdaterad: 29 december 2021