Dags att välja skola!

Ska ditt barn börja förskoleklass eller årkurs 6 hösten 2022? Då ska du som är vårdnadshavare göra en skolansökan via kommunens webbplats.

Bild på barn utomhus

Foto: Mostphotos

Ansökningsperioden har börjat. Du som vårdnadshavare kan skicka in ansökan från och med måndagen den 24 januari till och med fredagen den 11 februari.

Skolansökan gäller endast om ditt barn är folkbokfört i kommunen senaste den 11 februari 2022. Du ansöker till tre skolor där du rangordnar dina val. Om du valt en fristående skola måste du själv kontakta skolan för mer information.

Mer information om hur du ansöker om skola finns på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad: 29 april 2022