• Startsida
  • / Granskning av Väsby Entré avslutad: Tack för alla synpunkter!

Granskning av Väsby Entré avslutad: Tack för alla synpunkter!

I början av december gick detaljplanen för Väsby Entré ut på granskning. Nu är granskningen avslutad och det är dags för nästa steg – bearbeta synpunkterna.

Visionsbild av stationsområdet. Ett pendeltåg saktar in på perrongen där invånare står och väntar.

Visionsbild av framtida stationsområdet i Upplands Väsby kommun. Foto: Zaha Hadid architects

Mellan 6 december och 24 januari var detaljplanen Östra Runby med Väsby stationsområde ute på granskning. Nästa steg är att sammanställa alla synpunkter som kommit in och besvara dessa.

Vi vill tacka för de som deltagit i granskningen och lämnat in sina synpunkter på planförslaget. Nu ska vi påbörja arbetet med att bearbeta synpunkterna. Efter bearbetning och mindre justeringar av planförslaget är målet att detaljplanen ska gå vidare till kommunfullmäktige för ett antagande, säger Mattias Olsson, planarkitekt och projektledare för planförslaget.

Han fortsätter:

Men innan ett antagande kvarstår också ett samverkansarbete med både trafikverket och regionen samt gestaltningsarbete med kommande byggherrar, säger Mattias Olsson.

Projektet Väsby Entré planerar att bygga ett helt nytt stationsområde med broar som binder samman östra och västra Väsby. Målet är att skapa en levande stadskärna med en modern station och bussterminal i inomhusmiljö.

Vi är glada över att Väsby Entré är ett steg närmare att bli verklighet. Vi ser fram emot en attraktiv bytespunkt med ännu bättre kollektivtrafik – något som kommer göra livet lättare för väldigt många Väsbybor, säger kommunstyrelsens ordförande (M) Oskar Weinmar.

I planförslaget möjliggörs också för 1500 bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service.

Här planerar vi att bygga tusentals hållbara bostäder och arbetsplatser med en bred variation både i arkitektur och boendetyp. I Upplands Väsby arbetar vi med att utveckla området för att skapa en bättre framtid för våra invånare, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

Byggstart för Östra Runby med Väsby stationsområde är beräknat 2024. De första bostäderna är beräknade att påbörjas 2026 och 2035 beräknas hela Väsby Entré vara klart.

Vill du veta mer om Väsby Entré kan du se denna film som ger en överblick av hela detaljplanen Östra Runby med Väsby stationsområde.

Du kan själv välja om du vill visa filmen med eller utan undertext. Klicka på knappen ”CC” (choose captions) i videospelaren.

Du kan också läsa mer på upplandsvasby.se/vasbyentre Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 januari 2022