• Startsida
  • / Berätta vad du tycker om din äldreomsorg

Berätta vad du tycker om din äldreomsorg

Du som är 65 år eller äldre kan lämna synpunkter om den omsorg du har, med hemtjänst eller på ditt äldreboende.

En ung kvinna inom omsorgen häller upp varm dryck i koppar till två äldre damer.

Bild: Mostphotos

Enkät i pappersformat har skickats ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende. Pappersenkäten skickas ut till folkbokföringsadressen.

Är du anhörig, vän eller god man till någon med äldreomsorg? Besvara enkäten tillsammans med din anhöriga.

Berätta vad du tycker, enkäten innehåller frågor om äldreomsorgen. Enkäten kan skickas in per post eller besvaras digitalt i en webbenkät, information om detta finns på pappersenkäten. På webben är enkäten tillgänglig på sju andra språk, utöver svenska: engelska, arabiska, finska, meänkieli, nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska.

Undersökningen genomförs av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att fånga upp vad de äldre tycker om den omsorg de har. Resultatet ger underlag för att utvärdera och utveckla insatser inom äldreomsorgen i Upplands Väsby. Svaren kan inte knytas till enskilda personer. 

Sista svarsdag är den 20 mars 2022.

Dina synpunkter är viktiga, tack för att du deltar! 

Senast uppdaterad: 26 januari 2022