• Startsida
  • / Kritik på teknik – en undersökning om kommunal service

Kritik på teknik – en undersökning om kommunal service

Från och med 1 februari genomför Upplands Väsby med flera andra kommuner en enkätundersökning om den kommunala tekniken.

En bild på en tärning med olika uttryck på ett tangentbord

Foto: Mostphotos

Syftet med enkäten är att kommunen vill få en uppfattning om Väsbybornas upplevelse av vår service inom det tekniska området som rör gata, park, vatten och avlopp samt hantering av hushållsavfall.

Undersökningen består av en pappersenkät som kommer att skickas ut med post till ett slumpmässigt antal Väsbybor. Du kan välja att skicka in dina svar med pappersenkäten eller svara digitalt via en svarskod och QR-kod. Undersökningen hanteras av företaget Indikator som skickar ut enkäterna och samlar in svaren.

Vi hoppas att så många möjligt svarar för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt till att förbättra våra verksamheter och service.

Denna undersökning görs tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och ett hundratal kommuner till i Sverige.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022