• Startsida
  • / Väsby vill göra sitt nya resecentrum till nationellt intresse

Väsby vill göra sitt nya resecentrum till nationellt intresse

Nya resecentrum som ska byggas i kommande stadsdelen Väsby Entré bör vara av nationellt intresse. Det anser Upplands Väsby kommun som vill att Trafikverket lyfter in projektet i sin nationella plan för transportinfrastruktur.

Visionsbild av det framtida stationsområdet i Upplands Väsby. Illustration: Zaha Hadid Architects

Visionsbild av det framtida stationsområdet i Upplands Väsby. Illustration: Zaha Hadid Architects

Trafikverkets har lämnat förslag på en nationell plan för 2022-2033. Planen lägger grunden för myndighetens planering av infrastruktursatsningar. Upplands Väsby kommun anser i ett yttrande att kommande resecentrum vid Väsby Entré bör finnas med i planen. Då blir projektet med en modern buss- och tågterminal också en angelägenhet för Trafikverkets planering.

För dagens och morgondagens Väsbybor, för många andra som reser dagligen i Mälardalen, är det viktigt att dessa satsningar blir av. Vi värnar utvecklingen av vår kommun och att transportsystemen följer med i tiden. Att Väsby Entré finns med i Trafikverkets tankar är en förutsättning för våra satsningar, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Den nya tåg- och bussterminalen blir en viktig knutpunkt för Mälardalen, inte minst för de resenärer som är beroende av tvärförbindelserna mellan Väsby och närliggande kommuner.

Syns vi inte i den nationella planen så finns vi inte heller med i den framtida planeringen. Att resecentrum Väsby Entré blir av nationellt intresse är bra för Väsby och hela Mälardalen. Det är också viktigt att vi finns med i den plan som Region Stockholm tar fram för infrastruktur på regional nivå, säger Åsa Engwall som är chef för kontoret för samhällsbyggnad.

Kommunen vill att Trafikverket satsar på trafiksäkra förbindelser för cykelpendlare mellan Upplands Väsby och närliggande kommuner som Vallentuna och Täby. Kommunen lyfter också behovet av en utbyggnad av Ostkustbanan som är hårt belastad på sträckan Stockholm–Uppsala, liksom behovet av fler broförbindelser över E4-sträckan genom Väsby.

Kommunen har även till Region Stockholm framfört att nya resecentrum bör vävas in i den nya länsplanen för regional transportinfrastruktur 2022-2033.

Mer om Väsby Entré

Fakta om Väsby Entré

Väsby Entré är den kommande stadsdelen som ska bli navet i den moderna småstaden Väsby. Stadsdelen kommer att inrymma 1 500 nya bostäder, 30 000 kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler, utbyggd kollektivtrafik och en levande stadsmiljö. I planeringen ingår att de västra och östra delarna av Väsby binds samman med två nya broar över järnvägen. Kärnan i stadsdelen blir ett nytt resecentrum vid dagens befintliga tågstation. Där ska det byggas en helt ny tåg- och bussterminal. Stadsdelen kommer att sträcka sig från järnvägsparken till södra änden av Anton Tamms väg. På västra sidan om järnvägen sträcker sig området med nya bostäder och verksamhetslokaler söderut ända till Mälarvägen.

Senast uppdaterad: 1 februari 2022