• Startsida
  • / Nära samarbete med föreningslivet ska få fler unga i arbete

Nära samarbete med föreningslivet ska få fler unga i arbete

Upplands Väsby kommun inleder ett nära samarbete med föreningar och trossamfund för att få fler långtidsarbetslösa och ungdomar utan gymnasieutbildning att nå egen försörjning. Kommunens insatser ska nå fler i bland annat Sigmaområdet.

En lärare undervisar vuxna elever i ett klassrum.

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun har analyserat flera geografiska bostadsområden med hög andel som saknar arbete. För att få till en förändring inleder Upplands Väsby kommun ett nära samarbete med föreningar och trossamfund om att driva projekt med syfte att få fler i utbildning och arbete. Arbetet sker inom kommunens fleråriga projekt Väsby växlar upp.

Satsningen är ytterligare en framryckning för att minska arbetslöshet och hjälpa de som hamnat i långtidsarbetslöshet. Det är inte alltid enkelt att få jobb på egen hand och det kan vara svårt även för de som har en utbildning. Kommunen, näringslivet och föreningslivet har muskler att hjälpa till så att fler arbetssökande lyckas, säger Ann-Christin L Frickner (C) som är ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet.

Kommunen satsar lokalt på flera håll i Väsby. I Sigma centrum inrättas studieplatser i biblioteket där vuxenstudenter kan få hjälp och studiero. I särskilda projekt riktade till kvinnor, erbjuds språkträning och läsecirklar med fokus på att skapa förståelse för det svenska arbetslivet.Flera organisationer erbjuder även läxhjälp till ungdomar på olika platser i Väsby.

Mikael Kampner som leder arbetet med Väsby växlar upp, tror att närmandet till föreningslivet är en förutsättning för att nå framgång.

Idrottsföreningar, kulturföreningar och trossamfund är vår förlängda arm ut i samhället. Tillsammans kan vi göra skillnad och det innebär mycket positivt för hela samhället. Med bättre hälsa och välstånd hos invånarna får vi ett mer välmående samhälle. Det vinner alla på.

Föreningar och trossamfund kommer att erbjudas att hjälpa till med hälsofrämjande aktiviteter, studiehjälp, studiecirklar och mycket annat. Samarbetet är på samma gång en möjlighet för föreningar att växa och utöka sitt nätverk.

Mer om Väsby växlar upp

Fakta om Väsby växlar upp

Upplands Väsby kommun genomför en flerårig satsning på att stärka det lokala näringslivet och ge ett mer aktivt stöd till arbetssökande. Målet är att genom en rad insatser motverka den stigande långtidsarbetslösheten. Projektet Väsby växlar upp finansieras med 20 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023. Medlen ska bland annat gå till utbildningsinsatser, praktik och ungdomsjobb som på sikt kan bidra till anställningar hos lokala företagare. Projektet Väsby växlar upp bygger på att involvera samtliga kommunala nämnder och verksamheter i arbetet. Ett stort antal chefer i kommunen har funnits med från start för att bidra med insatser inom sina verksamheter.

Senast uppdaterad: 3 februari 2022