• Startsida
  • / I Väsby ska det vara smidigt att ta sig fram

I Väsby ska det vara smidigt att ta sig fram

Nu har kommunen en ny trafik- och mobilitetsstrategi. Den sammanfattar hur kommunen ska utvecklas för att skapa möjligheter för människor att flexibelt och smidigt förflytta sig.

Bild på skylt "Upplands Väsby" vid stationen

Foto: Upplands Väsby kommun

För Väsbyborna är ett fungerade system för olika sätt att förflytta sig viktigt för att få vardagen att fungera. Det är därför viktigt att utveckla goda förbindelser och valmöjligheter för den som väljer att gå, cykla, åka kollektivt köra bil eller en kombination. Den nya trafik- och mobilitetsstrategin beskriver övergripande hur kommunen ska arbeta framåt för att möta behov av flexibla och hållbara transportlösningar för både Väsbybor, näringsliv och besökare.

Syftet med trafik- och mobilitetsstrategin är att tydliggöra hur vi kan utveckla ett trafiksystem som bidrar till ett hållbart Upplands Väsby. Vision Väsby stad 2040 har varit en stor bidragande kraft i framtagande av strategin och vi ser fram emot att göra vår visionära resa till verklighet, säger Oskar Weinmar (M) kommunstyrelsens ordförande.

Trafik- och mobilitetsstrategin handlar om mycket mer än planering av effektiva nät för gång- cykel- och biltrafik. Den handlar också om att utveckla attraktiva lösningar för hållbara transporter såsom bilpooler, cykelpooler, samåkning, möjligheter till laddning av elbilar, alternativa drivmedel och planering av parkeringsplatser. Den nya trafik- och mobilitetsstrategin beslutades i kommunfullmäktige den 14 februari.

Läs mer om den nya trafik- och mobilitetsstrategin.

Det här är ett viktigt verktyg för oss i arbetet att utveckla kommunen. Trafik- och mobilitetsstrategin lägger grunden för vårt fortsatta arbete med att skapa bra framkomlighet för alla trafikslag och tillfredsställande parkeringslösningar i ett växande Väsby, säger Roland Storm (VB) ordförande i teknik- och fastighetsutskottet.

Vision Väsby stad 2040 som utgångspunkt

Den nya trafik- och mobilitetsstrategin har tagits fram med Vision Väsby stad 2040 som utgångspunkt. Visionen beslutades år 2013.

Läs mer om Vision Väsby stad 2040

Senast uppdaterad: 24 februari 2022