• Startsida
  • / Trygghetscenter ger mer kraft åt brottsförebyggande arbete

Trygghetscenter ger mer kraft åt brottsförebyggande arbete

Trygghetscenter i Messingen invigdes onsdag 9 mars. Där kan allmänheten träffa kommunen, polis och andra samverkansaktörer på torsdagar. Det första öppna mötet hålls 17 mars.

Tre men står på en scen och knyter ett varsitt mindre band på ett långt band.

Bild: Från höger på bilden står Oskar Weinmar (M), Kommunstyrelsens ordförande, Stephan Kiernan, Lokalpolisområdeschef och Martin Öhrstedt Förbundsdirektör Brandkåren Attunda

Onsdag 9 mars invigdes Trygghetscenter, som kommit till som en del i kommunens trygghetsarbete. Målet är att öka kommunens samverkan med externa aktörer som också vill minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Istället för den sedvanliga bandklippningen vid invigning knöt var och en ett band. Ett symbolvärde i att knytas samman ytterligare i det påbörjade arbetet av samverkan och samarbeten.

Oskar Weinmar (M), Kommunstyrelsens ordförande, Stephen Kiernan Lokalpolischef och Martin Öhrstedt Förbundsdirektör Brandkåren Attunda, knöt varsitt band.

Trygghetscenter är öppen för privatpersoner som vill lämna in mindre hittegods, tipsa om otrygga platser och få information om det brottsförebyggande arbetet. Trygghetscenter har samma öppettider som Messingen.

Trygghetscenter är ett viktigt steg i vårt arbete med att göra Väsby till en tryggare plats. Vi vill att Trygghetscenter ska bli en naturlig mötesplats för Väsbybor med frågor om brott och säkerhet. Det blir också enklare för medborgaren att nå samhällets olika aktörer, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Lokalerna inrymmer kontorsytor för kommun, polis, ordningsvakter och andra då de behöver samverka. På torsdagar blir det öppna möten där allmänheten kan träffa aktörer som Brottsofferjouren, Civilförsvarsföreningen, Lottakåren och Grannstödsbilen. Det första öppna mötet för allmänheten hålls torsdag 17 mars kl. 16-18 då polis, räddningstjänst och kommunens säkerhetsenhet är på plats. Det finns också möjlighet för enskilda samtal i de två möteskuber som finns på entréplanet i messingen. Torsdagsmötena är inte i föreläsningsform utan ett tillfälle för samtal mellan verksamma och Väsbybor.

Vid de öppna mötena ges information från olika aktörer och deras arbete i Väsby, men framför allt är det också ett tillfälle för Väsbybor att engagera sig och ha samtal med någon av de olika aktörerna, säger Emma Rauf-Otworowski som är kommunens brottsförebyggande strateg.

Länkar:
Program för Trygghetscenters torsdagsmöten. Länk till annan webbplats.

Information om Trygghetscenter och kommunens brottsförebyggande arbete. Länk till annan webbplats.

Information om Väsbyappen och till nedladdning av appen. Länk till annan webbplats.

xxx

Bild: En av två möteskuber för enskilda samtal. Finns på entréplanet i Messingen.

Exteriör bild av Messingen.

Bild av Messingenhuset.

Senast uppdaterad: 8 december 2022