• Startsida
  • / Tryggare vid stationen efter åtgärder mot brott

Tryggare vid stationen efter åtgärder mot brott

Polisen tar bort stationsområdet i Väsby från länslistan över platser med öppen droghandel. Antalet oroshändelser i stationsområdet har halverats på ett år.

Stationsområdet, sett från stationen i riktning mot Pyramiden och Messingen.

Stationsområdet, sett från stationen i riktning mot Pyramiden och Messingen. Foto: Mostphotos

Resultatet kommer efter att kommunen under flera år samverkat med andra aktörer och vidtagit åtgärder för att öka tryggheten i centrala Väsby. I förra veckan invigdes dessutom Trygghetscenter som har sina lokaler i Messingen och som kommer att hållas öppen för allmänheten.

När statistiken går i vår riktning är det inte läge att slappna av. Nu satsar vi än mer på att göra Väsby till en tryggare plats. Halveringen av händelser som kan relateras till orosmoment och brott tar vi som ett kvitto på att våra insatser ger resultat och så ska det förbli, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Polisen har en lista över så kallade öppna drogscener i Stockholms län, det vill säga geografiska platser där det pågår en öppen handel med narkotika. Kartläggningen har gjorts sedan 2017 och Upplands Väsbys stationsområde är en av 59 platser som identifierats som en öppen drogscen. Med hjälp av listan samverkar polisen med kommunen och andra aktörer för att få till en förbättring. Så har nu skett. Därför försvinner stationsområdet från listan.

Det är viktigt att kommun och polis tar tillbaka dessa platser vilket vi har gjort i Upplands Väsby. Att förflytta en öppen drogscen innebär inte att försäljningen upphör i samhället. Stationsområdet blir dock en betydligt tryggare plats för våra medborgare att vistas på, säger Charlotta Lundberg, kommunikationsansvarig vid lokalpolisområde Sollentuna.

När missbruksproblem minskar på en plats finns det alltid en risk att problemen förflyttar sig till en annan plats. Men någon sådan trend har ännu inte observerats i det här fallet.

Jag tror att en orsak är det goda resultat vi ser av ungdomsenhetens individinriktade arbete. De har gjort insatser som lett till att ungdomar fått hjälp med arbete, studier och meningsfull fritid, säger brottsförebyggande strateg Emma Rauf-Otworowski.

Förutom övervakningskameror har kommunen satsat på ökad närvaro av ordningsvakter och väktare samt att ha ett nära samarbete med polisen. Under 2022 utökar kommunen även arbetet med trygghetsväktare sex dagar i veckan. Grunduppdraget är fortsatt att medborgare ska känna sig trygga i den offentliga miljön.

Kommunens brottsförebyggande arbete

Senast uppdaterad: 21 mars 2022