Nu utvecklas Skälbyplan

Över sjuttio förslag kom in i medborgardialogen om Skälbyplans utveckling. Nu blir det bland annat linbana, hinderbanelek och två boulebanor på planen.

En vidvinkelbild över en fotbollsplan med grönt gräs och skog runtom.

Skälbyplan som det såg ut innan utvecklingen påbörjades.

Skälbyplan ligger i Skälby och är idag en grusad fotbollsplan. I somras hade medborgare möjlighet att lämna förslag på hur Skälbyplan kan utvecklas för lek och spontan aktivitet för barn, ungdomar och vuxna.

Nu planeras en utveckling av planen utifrån de förslag som lämnats in av medborgare. Det kom in över sjuttio förslag för att göra ytan mer attraktiv för lek och aktivitet.

Det är glädjande att se engagemanget kring att skapa en aktivitetsyta där det finns utrymme för både lek och idrott. Tack till er Väsbybor som tagit er tid att lämna förslag på hur Skälbyplan kan utvecklas, säger Andrea Möllerberg, (VB) kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Utifrån förslagen har en blandning av utrustning och funktioner valts ut. Det kommer finnas en linbana, hinderbanelek, en lekyta för de yngsta barnen samt en yta för bollspel. Utöver detta kommer det också finnas ett utegym och två boulebanor.

Skälbyplan kommer rymma flera olika funktioner för att erbjuda en miljö som öppnar upp för spontan aktivitet och rörelse, säger Frida Jonsson utredare kultur- och fritidskontoret.

Arbetena startar 5 april och beräknas pågå till mitten av juli.

Karta som visar var Skälbyplan ligger på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 april 2022