• Startsida
  • / Finplanering av Fyrklövern tar sin början

Finplanering av Fyrklövern tar sin början

I april börjar finplaneringen av området Fyrklövern. Det innebär bland annat asfaltering av flera gator, plantering av buskar och träd, belysning i området och en ny lekplats.

En stor park med grönområde och träd i förgrunden. I bakgrunden syns tre hus i guldfärgad fasad var av en skyskrapa.

I området Fyrklövern kommer finplaneringen börja på Blå torget och delar av Drabantgatan som ligger intill nya Blå parken. Foto: Upplands Väsby kommun

Finplaneringen är byggarbetets sista steg. Området färdigställs då med nya markbeläggningar och kantsten på gator och torg. Området ska bland annat få ny belysning och möbleras med sittplatser. Träd, buskar och blommor kommer att planteras. Daggstråket väster om Vittraskolan kommer att få basketkorgar och löparbanor för att uppmuntra till aktivitet och lek. Bäckparken söder om Vittraskolan får även en ny lekplats.

En vacker miljö med bra belysning och roliga lekplatser ökar trivsel för kommunens invånare. Utsmyckning, vackra grönytor och planteringar är också viktigt för välbefinnandet. Det känns därför extra roligt att vi kommit till sista steget med finplaneringsarbete då vi kan skapa fler tilltalande miljöer åt invånarna, säger Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande.

Gator som kommer göras iordning de kommande åren är bland annat Bäckstråket, Blå gatan, Fyrklövergatan och Daggstråket. Även Regndroppstorget, Regndroppsgatan och Älvgatan kommer byggas klart.

Arbetena kommer börja i mitten av april på Blå torget och delar av Drabantgatan som beräknas stå färdiga under hösten. Efter det fortsätter arbetena stegvis vart efter inflyttning sker i de nya kvarteren, säger Eva Bergslilja, projektledare för Fyrklövern.

Under tiden som arbetena pågår kan din framkomlighet komma att påverkas. Skyltar kommer att sättas upp för att hänvisa gång-, cykel- och biltrafiken i området rätt. Hela området uppskattas vara klart år 2025.

Information om arbetena hittar du på
upplandsvasby.se/ovrigt/pagaende-arbete-och-driftstorrningar Länk till annan webbplats.

Du kan också gå in på projekt Fyrklöverns webbplats upplandsvasby.se/fyrklovern Länk till annan webbplats.

Vid frågor, kontakta Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00.

Kartbild med blåmarkerade gator och torg som visar områdena där finplaneringsarbete kommer pågå kommande åren.

Finplaneringsarbete börjar på delar av Fyrklövernområdet, markerade med blått på kartbilden.

Fakta om Fyrklövern:

Området Fyrklövern kommer att utvecklas till en levande och modern stadsdel där fler kommer att kunna bo. Det planeras och byggs en stor variation av bostäder. Allt från hyresrätter och bostadsrätter till stadsradhus och flerfamiljsvillor. Sammanlagt bedöms området rymma upp emot 2000 nya bostäder. För att Fyrklövern ska bli en levande stadskärna kommer flera av bostadshusen byggas med lokaler i bottenvåningarna för handel och service. Utöver detta planeras även för vårdboenden och två förskolor i området.

Senast uppdaterad: 7 april 2022