• Startsida
  • / Silviahemscertifiering till Väsbys kommunala äldreboenden

Silviahemscertifiering till Väsbys kommunala äldreboenden

Personalen på äldreboendena Brobacken, Hedvigsgården och Lavendelgården har fått utbildning för att på bästa sätt ta hand om äldre med demenssjukdom.

Två kvinnor håller upp ett certifikat med guldram och röd bakgrund

Lotta Johansson och Anna-Lena Bergenstråhle, enhetschefer på Hedvigsgården, tog emot certifikatet med Drottning Silvias underskrift.

Certifikaten överlämnades till Brobacken, Lavendelgården och Hedvigsgården den 6 april. På Hedvigsgården samlades en stor del av personalen.

Vilken skara, fantastiskt. Idag är det ingen vanlig idag för idag blir Hedvigsgården Silviahemscertifierat. Vi har ju varit på gång länge, men nu är vi äntligen klara med utbildningarna. Nu blir det fortsatta jobbet framåt att hålla certifieringen vid liv, säger Carina Classon, tillförordnad områdeschef.

Cirka nittio procent av de äldre på kommunens äldreboenden har diagnosen demenssjukdom. Sjukdomen kan leda till nedsatta fysiska och psykiska förmågor som gör att den äldres vardag blir obegriplig och svår att hantera.

Genom att bli Silviahemscertifierade har omsorgspersonalen fått de verktyg och den kompetens som behövs för att bemöta boende i det som kan bli komplicerade vardagssituationer. Till exempel hur personalen sköter den personliga vården eller hanterar måltiderna.

Rätt bemötande och rätt förebyggande arbete leder till att våra äldre får fortsätta att vara den person de varit tidigare och leva ett värdigt liv. Genom att göra ”tokiga” situationer begripliga och hanterbara kan vi skapa en meningsfull dag för dem, säger Anna-Lena Bergenstråhle, enhetschef på Hedvigsgården.

Certifieringen innebär att all omsorgspersonal har gått grundutbildning i demenskunskap i tre dagar och gjort ett kunskapstest. Arbetsledare har utbildats i teamarbete och minst två undersköterskor per avdelning har fått utbildning i reflektionsledning, då tid för reflektioner är en viktig del i det fortsatta arbetet.

Stort grattis och bra jobbat. Äldre med demenssjukdom och deras anhöriga behöver få extra stöd. Därför är vi glada för att alla våra kommunala äldreboenden nu fått utbildning som kommer boende, anhöriga och även medarbetare till del, säger Emelie Voetmann (L).

Fakta om Silviahemscertifiering

Den röda tråden i utbildningen är Silviahemmets vårdfilosofi. Målet är högsta möjliga livskvaliet för personer med demens och deras anhöriga. Som hjälpmedel för att nå målen finns det fyra hörnstenar.

  • Symtomkontroll
  • Anhörigstöd
  • Kommunikation/relation
  • Teamarbete

Läs mer om certifieringen på Silviahemmets webbplats Länk till annan webbplats.

Silviahemmet har även haft utbildning för den kommunala hemtjänsten under årens gång. Hemtjänsten är inte certifierad men har fått en skräddarsydd utbildning på två dagar.

Senast uppdaterad: 12 april 2022