• Startsida
  • / Kommunen tar pulsen på Väsbys 2 000 företagare

Kommunen tar pulsen på Väsbys 2 000 företagare

Upplands Väsby kommun planerar en omfattande undersökning av vad Väsbys företagare tycker om det lokala företagsklimatet. Undersökningen genomförs under våren.

En caféanställd serverar två koppar kaffe till en kund. Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Resultatet ska hjälpa politiker och tjänstepersoner att skapa ett ännu bättre företagsklimat i Väsby. I dag saknas verktyg för att mäta vad den stora majoriteten, småföretagarna, tycker om företagsklimatet.

I Upplands Väsby finns det cirka 2 000 företag som har en omsättning på mer än 300 000 per år. Vi vill fånga åsikterna hos den stora majoriteten småföretagare i vår kommun. De är viktiga och bidrar till viktig service, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen i vår kommun, säger näringslivs- och kompetensutskottets ordförande Ann-Christin L Frickner (C).

Organisationen Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning där man låter företagare ge sin bild av företagsklimatet i den egna kommunen. Enkäten ligger till grund för den årliga rankingen av företagsklimatet i Sverige. Dock är svarsfrekvensen i Väsby låg. Omkring 150 företag svarar varje år och enkäten riktar sig främst till medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Väsby domineras av småföretag med färre än tio anställda. Nu får de möjlighet att tycka till om bland annat upphandlingar och kommunens service och bemötande. Företagarna kommer även få frågor om kommunens satsningar på Tillväxt Väsby och kvinnors företagande.

Det är viktigt för oss att få en så bred bild som möjligt av hur företagen upplever det att verka här. Vår ambition är ju både att våra företag ska kunna växa och ännu fler ska hitta till Väsby. Därför har vi ett pågående arbete med att frigöra mer markytor åt företag i kommunen, säger näringslivschef Per-Ola Lindahl.

Kommunens mätning sker via ett professionellt undersökningsföretag och väntas kosta cirka 100 000 kronor.

Senast uppdaterad: 28 april 2022