• Startsida
  • / Lärorika möten och föreläsningar på årets Stadsbyggnadsdag

Lärorika möten och föreläsningar på årets Stadsbyggnadsdag

Ett hundratal deltagare fick ta del av årets Stadsbyggnadsdag i Väsby. Det blev en händelserik dag fylld med föreläsningar, mingel och en stadsbyggnadsutställning.

På scenen sitter kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar samt gästföreläsarna Mia Wahlström, Charlotta Melander och Åsa Wilke deltog som deltar i en paneldebatt. På scenen syns också moderatorn Karin Hallgren.

Dagen avslutades med att moderatorn Karin Hallgren höll i en paneldebatt där kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) samt gästföreläsarna Mia Wahlström, Charlotta Melander och Åsa Wilke deltog. Foto: Upplands Väsby kommun.

God stadsplanering är och har varit viktigt för oss i Väsby. Även under tidigare år har vi haft stadsbyggnadsdagar, vi har haft bomässor och vi har bjudit i stjärnarkitekter för att rita på stora och små områden i vår kommun. Det sa Oskar Weinmar (M), ordförande i kommunstyrelsen i Upplands Väsby när han öppnade Stadsbyggnadsdagen den 28 april.

I samband med att Väsby fyller 70 år vill kommunen uppmärksamma Väsbys stadsutveckling och visionen framåt med temat Den goda staden.

Vi vill skapa goda, trivsamma, attraktiva livsmiljöer. Vill vi ha ett samhälle där människor trivs och mår bra så måste de hus vi bygger och de offentliga miljöer de skapar vara sådana som gör att människor trivs och mår bra både i och kring dem. Därför är just platsens attraktivitet ett ledande tema i årets stadsbyggnadsdag, sa Oskar Weinmar (M).

Det pågår många stadsbyggnadsprojekt i Upplands Väsby. Kommunen ska bland annat få ett helt nytt stationsområde som binder samman östra och västra Väsby. En modern station, upp till 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service. Projektet heter Väsby Entré.

I samverkan med Trafikverket och trafikförvaltningen utvecklas Upplands Väsby station till en ny bytespunkt i samband med stadsutvecklingen inom Väsby Entré. Samtal förs om att på sikt möjliggöra ett regionalt tågstopp som skulle innebära att regionala tåg till exempelvis Norrland och Jämtland stannar i Upplands Väsby. Kommundirektör Regina Kevius berättare att kommunen vill marknadsföra den regionala tågstationen som Stockholm nord/Upplands Väsby.

Lena Nordenlöw, stadsarkitekt och Åsa Engwall, chef för kontoret för samhällsbyggnad står på en scen och presenterar stadsbyggnadsprojektet Väsby Entré som syns på en stor skärm.

Lena Nordenlöw, stadsarkitekt och Åsa Engwall, chef för kontoret för samhällsbyggnad på Upplands Väsby kommun gav en spännande inblick i Väsbys stadsbyggnadsprojekt. Foto: Upplands Väsby kommun.

Under dagen fick deltagarna lyssna till flera intressanta föreläsningar på temat den goda staden.

Charlotta Melander är professor i nationalekonomi och en av Sveriges främsta experter på städer och regional utveckling. En av de viktigaste faktorerna för att en plats ska locka många människor är enligt Charlotta läget. Hon menar att vi söker variation, skönhet och god offentlig service. Detta tillsammans med en större täthet bildar en sorts livskvalitetspremium.

Mia Wahlström är doktor i samhällsplanering och har många års erfarenhet av strategisk stadsutveckling. Hon föreläste om hur man skapar attraktiva platser med stark identitet. Hon började föreläsningen med att ge ett starkt exempel som illustrerar betydelsen av en stads identitet och själ. Med dramatisk musik i högtalarna visades bilder av branden i Notre Dame i Paris.

Branden i Notre Dame illustrerar hur otroligt starka känslor som kan vara förknippade med fysiska byggnader i en stad. Men kanske inte vilka fysiska byggnader som helst, kulturhistoria, arkitektur och attraktionsvärde har betydelse, säger Mia Wahlström.

Åsa Wilke, landskapsarkitekt med över 25 års erfarenhet i branschen, berättade om stadens mellanrum. Hon tog med publiken på en resa från antiken till nutid.

Sal fylld av åhörare som sitter och lyssnar. I taket hänger stora kristallkronor.

Stadsbyggnadsdagen hölls i Scandics mäktiga lokal Ballroom med vackra kristallkronor i taket. Foto: Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 6 maj 2022