• Startsida
  • / Simulering för ökad kunskap och kvalitet inom omsorgen

Simulering för ökad kunskap och kvalitet inom omsorgen

Upplands Väsby har ett eget metodrum. Här kan personal inom vård- och omsorgsområdet träna med simulatorer, både teoretiskt och praktiskt.

En kvinna tar ett blodprov på en protes som fungerar som en riktig arm.

Rosa Vega, utvecklingsledare inom Väsby stöd- och omsorg tar blodprov via ven.

Metodrummet ska höja kunskap och kompetens hos hemtjänsten och vård- och omsorganställda. I lokalen finns den senaste tekniken, och den kan användas för olika behov av både praktisk och teoretisk utbildning.

Väsby är en av få kommuner i Stockholmsområdet som gör denna lokala satsning. Här görs det dessutom i ett tvärprofessionellt samarbete. Det betyder att kommunen har ett nära samarbete med både vårdcentral, geriatrik och privata utförare av omsorgen i kommunen.

Utbildningarna kan riktas till olika yrkesroller, som omsorgspersonal, sjuksköterskor, undersköterskor, boendestödjare och chefer.

Det är en fantastisk tillgång för personal inom vård- och omsorg i Väsby där de anställda får möjlighet att träna i olika vård- och omsorgscenarier, vilket kan bidra till att höja nivån i vårt dagliga arbete, säger Ariana Forsberg som är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Specialutrustat medodrum med datorstyrd docka

Ariana Forsberg och hennes kollegor har tagit fram det specialutrustade metodrummet. Där finns till exempel en toppmodern simulatordocka för träning inför olika situationer. Dockan styrs digitalt och kan bland annat simulera avvikande puls och andning. Vissa kroppsdelar kan bytas ut mot attrapper för att träna på omläggning av olika varianter av sår.

Personalen kan träna på olika situationer man kan ställas inför inom vård- och omsorgen. Samtidigt finns möjlighet att tänka nytt, testa idéer och utveckla verksamheten.

Antalet äldre ökar och vi behöver anpassa den personalstyrka vi har till att möta det ökade behovet av vård- och omsorg. Metodrummet ger oss möjlighet att säkerställa omvårdnadsbehovet samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet. Vi kan träna upp ny personal, öka kunskapen av befintlig personal och omfördela arbetsuppgifter mellan olika områden, säger Rosa Vega utvecklingsledare inom Väsby stöd- och omsorg.

Metodrum för att höja kvaliteten

I Coronakommissionens slutrapport belystes brister inom äldreomsorg. Kommissionen menar att insatser sattes in för sent inom äldreomsorgen och i många fall var åtgärderna otillräckliga. Brist på kompetens inom äldreomsorg tas också upp i rapporten.

Då föddes idén om ett metodrum där man har utbildning med teori och praktiska moment under ett och samma tak. Metodrummet är en statligt finansierad utbildningslokal för vård- och omsorgspersonal. Kommunen står för en viss del av inredningen.

FOU (Forskning och utveckling) inom äldrevården i Region Stockholm har visat intresse för ett samarbete. Bland annat vill FOU starta ett lärandenätverk för att få in systematik kring uppföljning och utveckling. Där kommer då Upplands Väsby att ingå.

Hög kvalitet och ökad kompetens är målet

Målet med det nya metodrummet är att hålla en hög kvalitet inom vård- och omvårdnad och öka kompetens på kommunens alla boende, både i kommunal och privat regi. Utbildningarnas inriktning kommer att varieras och utföras av personer med spetskompetens inom olika områden.

Jag ser metodrummet som en fantastisk investering. Både för de anställda som nu får chansen att öka sin kunskap inom sina specifika områden och att kunna erbjuda våra kommuninvånare en trygg och säker vård på kommunens omsorgsboenden, säger Michelle Khan (M) vice ordförande i omsorgsnämnden.

En läsplatta eller Ipad som visar olika val av inställningar.

Val av olika simuleringar av omvårdnad och händelser som vård- och omsorgspersonalen möter i dagliga arbetet sker via en Ipad.

En simulatordocka som ligger på en säng.

Via simulatordockan kan vård- och omsorgspersonal träna på olika scenarier som sker inom vården.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022