• Startsida
  • / Kostnadsfri utbildning för krogpersonal i Upplands Väsby

Kostnadsfri utbildning för krogpersonal i Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun erbjuder krögare och deras serveringspersonal, ordningsvakter och entrévärdaren kostnadsfri utbildning om ansvarsfull alkoholservering.

Bild från en gata med parkerade bilar och byggnader på båda sidor av vägen.

Foto: Från Centralvägen i Upplands Väsby.

Syftet med utbildningen är att fortsätta att öka tryggheten i kommunen och samtidigt stärka förutsättningarna i det arbetet för krogägare i Väsby.

Utbildningen ger en grund för att motverka överservering och servering till underåriga. Utbildingen ger även kunskap i att minska risksituationer och öka möjligheten att redan i ett tidigt skede uppmärksamma gäster som är för påverkade.

Kommunen värnar om att skapa en säker, trygg och trevlig restaurangmiljö i Väsby. Vi vill möjliggöra för Väsbys alla krögare och personal att delta och öka kunskap och kompetens för en trygg och trivsam miljö för alla, säger Ann-Christin L Frickner (C) ordförande i bygg-och miljönämnden och Näringslivs- och kompetensutskottet.

Utbildningen vänder sig till krögare med personal samt vakter och entrévärdar som har nytta av utbildningen. Med en bredare kunskap kan krögare och personal få bättre förutsättningar till att förutse och hantera risksituationer. Även genomgång av olika lagar och regler ingår i utbildningen.

Det är viktigt för oss att underlätta för kommunens alla krögare att utbilda sina medarbetare i ansvarsfull alkoholservering och få förutsättningar att skapa en trivsam krogmiljö, säger Per-Ola Lindahl, näringslivschef i Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022