• Startsida
  • / Trygghetsvecka med fokus på säkerhet via internet

Trygghetsvecka med fokus på säkerhet via internet

Kommunens brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder sker ofta i samverkan med olika verksamheter och aktörer. Under trygghetsveckan, som arrangerades för första gången, var det extra fokus på säkerhet via internet samt trygghet och trivsel i offentlig miljö.

En grupp av personer poserar vid bildtagning.

Från vänster på bild: Pontus Lindström Företagarna, Karin Göransson Tryggare Väsby, Oskar Weinmar (M) Kommunstyrelsens ordförande, Emma Rauf-Otworowski Brottsförebyggande strateg, Per-Ola Lindahl Näringslivschef och Luis Araya kommunpolis.

De olika aktiviteterna under trygghetsveckan genomfördes med ett stort engagemang tillsammans med civilsamhället, föreningar, fastighetsägare, kommunens fastighetsbolag Väsbyhem, företag, Polisen, Räddningstjänsten Attunda och olika ungdomsverksamheter.

Näringslivslunch

Under veckan anordnade kommunen en näringslivslunch i samverkan med Väsby Promotion och Företagarna Upplands Väsby, temat var Trygghet. Deltog gjorde ett 50-tal företag, tjänstepersoner från kommunen och politiker.

Föreläsningarna och samtalen var inriktade på hur företagen kan öka tryggheten på nätet och digitalt. Dessutom diskuterades om brottsförebyggande åtgärder kopplade till företagens lokaler och fastigheter. Näringslivslunchen kan sammanfattas med att det är viktigt att alltid göra en anmälan till Polisen oavsett vilket brott som ett företag utsatts för. Genom samverkan med andra företag i närområdet kan företagen stärka tryggheten och förhindra brott.

Samverkan och regelbunden lägesanalys är en viktig del i kommunens arbete med att öka tryggheten och förhindra brottslighet. Vi arbetar för att skapa nätverk i företagsområden och att få in lägesrapporter även från dessa områden, säger näringslivschefen Per-Ola Lindahl.

Grattis - du har en tonåring

Grattis – du har en tonåring, är en föreläsningskväll som har arrangerats varje höst i Väsby under många år. Den riktar sig till vårdnadshavare med tonåringar eller andra viktiga personer i en tonårings liv. I år arrangerades den även under trygghetsveckan med förhoppning om att kunna arrangera föreläsningskvällen två gånger per år även framöver.

Syftet med föreläsningskvällarna är att informera om olika ämnen för att ge vårdnadshavare bra verktyg för att kunna uppmärksamma och möta upp eventuella förändringar och beteenden hos sina tonåringar. Föreläsningskvällarna är också ett bra tillfälle att pratat med verksamheter som dagligen träffar Väsbys ungdomar.

Fokus vid denna föreläsning var unga liv på sociala medier och via internet föreläste gjorde Maria Dufva, Värsta bästa livet med sociala medier och spel. Maria Dufva är kriminolog och författare och föreläsare som har specialiserat sig på frågor kring barn och ungas liv via Internet.

Barn och unga lever stora delar av sina liv via Internet. Det kan ibland vara svårt att hänga med för de vuxna. Det finns mycket kul på nätet men också en del risker. Vuxna har det yttersta ansvaret att prata om riskerna men också kunna stötta barn och unga att ta del av allt roligt på nätet. Maria Dufva ger tips och råd hur de vuxna och även ungdomarna kan få koll, för att minimera riskerna. Så titta gärna på filmen, säger Anna Nilsson en av Fältarna i Väsby.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringarna genomfördes tillsammans med, Väsbyhem, Sjödin fastigheter, Stena fastigheter, bostadsrättsföreningen Grimsta By, Polis, Räddningstjänsten Attunda och fastighetsägarföreningen Tryggare Väsby. Under veckan besöktes Runby, centrala Väsby, Smedby och Grimsta by.

En trygghetsvandring genomförs för att inventera området och identifiera behov av åtgärder för att öka trygghet och trivsel. Trygghetsvandringen inriktar sig också på att titta på vad som kan tas tillvara och förstärkas i den offentliga miljön.

Under veckans vandringar fick samtliga deltagare med sig ett antal punkter att åtgärda. Det var bland annat skyltar som ska klottersaneras, ommålning av parkbänkar, kantstenar att laga och buskar att klippa.

Du kan bidra till kommunens brottsförebyggande arbete genom att använda Väsbyappen och felanmäla saker som behöver lagas. I appen finns även kontaktuppgifter till olika trygghetsfunktioner som exempelvis mobila väktare och Fältarna.

Väsbyappen kan både privatpersoner och företag använda och den laddas ner via mobilen där appar finns.

Vi vet att en omhändertagen offentlig miljö är otroligt viktigt för allas trygghet. Därför känns det extra viktigt att göra Trygghetsvandringar runt om i kommunen. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidrog under veckan, säger Emma Rauf-Otworowski kommunens brottsförebyggande strateg.

Film med föreläsningen av Maria Dufva

Föreläsningen med Maria Dufva sändes via Facebook live. Du kan titta på föreläsningen till och med 2 juni. Klicka på länken så kommer du till filmen med Maria Dufva. 16:25 in i livesändningen börjar själva föreläsningen

Till filmen Länk till annan webbplats.

Fler bilder från trygghetsveckan.

En kvinna sitter vid ett bord med några böcker framför sig. Bakom henne står fyra personer.

Bild: Sittande vid bordet är Maria Dufva. Bakom henne står från vänster Kicki Hofling Enhetschef, fältarna Anna, Anders och Minna.

Sju personer poserar på bild.

Bild: Trygghetsvandring i Runby där Polis, Sjödin fastigheter, Väsbyhem och representanter från kommunens säkerhetsenheten och gata/park deltog.

Senast uppdaterad: 24 maj 2022