• Startsida
 • / Väsby är näst bästa bivänliga kommun

Väsby är näst bästa bivänliga kommun

Naturskyddsföreningen har tagit reda på vilka kommuner som är bäst på att ta hand om våra vilda bin och pollinatörer. Nu har Sveriges bivänligaste kommuner utsetts och Väsby kniper en andraplats.

Ett bi som sitter på en lila blomma.

Naturskyddsföreningen har utsett Väsby kommun till den näst bästa kommunen att ta hand om våra vilda bin och pollinatörer. Foto: Mostphotos

För tredje året i rad har Naturskyddsföreningen gjort en undersökning som visar hur långt Sveriges kommuner har kommit i arbetet med att gynna bin och andra pollinatörer. Upplands Väsby är en av de 205 kommuner i Sverige som deltagit i enkätundersökningen. Resultatet visar att Upplands Väsby kommun fortsätter att klättra i rankningen och har trappat upp från förra årets sjätte plats till en andra plats i år.

Vi kommer fortsätta våra insatser för att skapa bättre livsmiljöer för pollinatörer genom att skapa ännu fler gröna måltider, gröna tak och byggnader. Vi kommer också att skapa ännu mer blomrika miljöer i Väsbys parker, naturområden och landsbygd. Med ett fortsatt bra samarbete kan vi snart utmana våra grannar Sollentuna om första platsen, säger Henrik de Joussineau, naturförvaltare i Upplands Väsby kommun.

Du som enskild person kan också hjälpa våra bin genom att:

 • Låt en del av din gräsmatta förvandlas till en äng
 • Odla utan att använda kemiska bekämpningsmedel
 • Plantera blommande träd och buskar
 • Så in nektarrika blommor
 • Gör faunadepåer genom att spara löv och vedhögar
 • Bygg/köp och sätt upp vildbihotell, fågelholckar och fladdermusholkar
 • Köp ekologisk och/eller närproducerad mat och handla säsongsanpassat
 • Ställ ut vatten till fåglar och insekter
 • Röj och gallra bort mindre träd för att och ge ljus och plats åt skyddsvärda träd och blommande och bärande buskar. Tänk dock på att lämna ersättningsträd
 • Ta bort invasiva och främmande arter och lämna in dem på SÖRAB.

Läs mer om Upplands Väsby kommuns naturvård. Länk till annan webbplats.
Läs mer om Upplands Väsby kommuns pågående och planerade naturvårdsinsatser. Länk till annan webbplats.

Fakta om Pollinatörer

De flesta växter tar hjälp av pollinatörer för sin pollenöverföring. I Sverige är det främst insekter som är pollinatörer, exempelvis bin, fjärilar, flugor och skalbaggar. De flesta lever vilt i naturen, så kallade vilda pollinatörer.

Studier har visat att pollinerande insekter har minskat både i antal och i antal arter. Färre blomrika miljöer, ökad användning av växtskyddsmedel samt klimatförändringar är några av de hot som drabbar de vilda pollinatörerna.

Naturskyddsföreningens webbsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om deras arbete för att hjälpa pollinatörer. Där kan du också läsa hur Naturskyddsföreningen gått tillväga för att göra undersökningen och ta del av rapporten
”Sveriges bivänligaste kommun 2022”. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 31 maj 2022