• Startsida
  • / Många Väsbybor tyckte till om tillfälliga utegymmet i Bollstanäs

Många Väsbybor tyckte till om tillfälliga utegymmet i Bollstanäs

Drygt 450 personer svarade på enkäten. Nu kommer svaren bearbetas för att sedan ligga till grund för planeringen av ett permanent gym.

Ett utgym med träd och en upp och nedvänd båt i bakgrunden.

Det tillfälliga utegymmet i Bollstanäs stod på plats till den 22 maj. Foto: Upplands Väsby kommun

Den 14 april–22 maj hade Väsbyborna möjlighet att testa utrustningen och svara på en enkät. En instruktör fanns också på plats vid ett tillfälle och visade hur utrustningen fungerade och höll i ett träningspass.

Vid en första genomgång av resultatet går det att utläsa att kommentarerna är övervägande positiva. Det är tydligt att folk är nöjda med utrustningen och vill ha ett permanent utegym på ungefär samma plats.

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Det är verkligen glädjande att så många Väsbybor visade engagemang och passade på att tycka till om utegymmet, säger Andrea Möllerberg (VB) kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Det finns sedan tidigare ett politiskt beslut om att det ska finnas ett utegym i Bollstanäs. Nu kommer det insamlade materialet att bearbetas och de synpunkter som lämnats in kommer att utvärderas innan vi kan bestämma plats och utrustning.

När det kommer in så många svar får vi ett bra underlag för utvecklingen av ett permanent utegym på platsen. Vi arbetar för att få till ett utomhusgym som stämmer med de önskemål som kommit in från dialogen. Förhoppningen är att det kan vara på plats under 2023, säger Frida Jonsson, projektledare på idrotts- och fritidsenheten.

Statistik från utegymmet:

  • 3635 besök totalt
  • 94 besök per dag i genomsnitt
  • 861 timmar har totalt spenderats i maskinerna i utegymmet
  • 400 000 repetitioner har totalt gjorts i maskinerna

Statistik från enkäten:

  • Cirka 450 personer har svarat på enkäten

Vilken maskin är viktigast för din träning?

  1. Knäböj
  2. Ryggdrag
  3. Träning för mage, ländrygg och dips
  4. Bänkpress
Senast uppdaterad: 30 maj 2022