• Startsida
  • / Snart kommer mobilitetshubbar till Väsby

Snart kommer mobilitetshubbar till Väsby

I samarbete med Region Stockholm lanserar Väsby ett nytt pilotprojekt i sommar – Mobilitetshubbar. Här kommer du kunna hyra elsparkcykel, hyra el-lastcykel och hämta paket.

En elsparkcykel och en el-lastcykel.

Bildtext: Mobilitetshubbarna kommer bland annat erbjuda Väsbyborna möjligheten att hyra elsparkcyklar och el-lastcyklar. Foto: Voi/Pedalink.

I sommar kommer Mobilitetshubbar att placeras i Upplands Väsby kommun. Det är ett nytt projekt där kommunen samarbetar med Region Stockholm och olika aktörer.

Vad är en mobilitetshubb?

Ett av språkrådets nyord för 2021 var ”mobilitetshubb”. Enligt språkrådet är en mobilitetshubb ”en anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas. Så kallade mobilitetshubbar, med lånecyklar, elsparkcyklar och andra delade transporttjänster inrättas vid större hållplatser.”

Tanken med mobilitetshubbar är att du som bor i kommunen enkelt ska kunna resa hållbart, utan ett eget fordon. Det ska vara lätt och tillgängligt för dig att resa ”grönt” med olika transportmedel.

Det känns otroligt roligt att kunna erbjuda boende i Väsby tillgång till mobilitetshubbar i sommar. Jag tror dessa mobilitetshubbar kommer ge ett mervärde till invånarna i kommunen. Samtidigt tror jag detta kommer göra det ännu enklare för alla att bidra till en mer hållbar miljö, säger Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande.

Varför Mobilitetshubb i just Upplands Väsby?

Region Stockholm vill tillsammans med kommunen prova dessa olika mobilitetslösningar för att se hur Väsbybor rör på sig. Tanken är att både intervjua invånare före och efter projektets uppstart, för att sedan utvärdera och se om rörelsemönstret ändrats något. Projektet kommer att börja med att placera mobilitetshubbar på östra sidan av Väsby. På sikt planerar kommunen att jobba mer med mobilitetslösningar för att invånarna ska kunna resa mer grönt och hållbart.

Servicetjänster i hubbarna

Mobilitetshubbarna i Väsby kommer rymma flera olika typer av service. Det är en mängd olika aktörer som anslutit sig till projektet. Exempelvis Voi Technology kommer erbjuda möjligheten att hyra elsparkcyklar för att du snabbt och enkelt ska kunna ta dig runt i kommunen. Ett annat företag som anslutit sig till projektet är cykelpoolen Pedalink som kommer ge möjligheten att hyra el-lastcykel. Det kommer också vara möjlighet att hämta paket från iBoxen samt Budbees leveransboxar.

Senast uppdaterad: 3 juni 2022