• Startsida
  • / Uttalande om kollektivtrafiken i Väsby

Uttalande om kollektivtrafiken i Väsby

Region Stockholm måste förstärka kollektivtrafiken i Väsby efter de neddragningar som gjordes 2015. Det säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) och oppositionsrådet Mathias Bohman (S) i ett gemensamt uttalande.

Röd kollektivtrafikbuss på bilväg i centrala Upplands Väsby.

Kollektivtrafiken i Väsby släpar efter på grund av de neddragningar som gjordes 2015 då turtätheten på flertalet linjer kraftigt försämrades. Delar av trafiken har återinförts men ännu återstår flera linjer som inte återhämtat sig sedan neddragningen. I ett remissvar på Region Stockholms förslag på justeringar av kollektivtrafiken i länet skriver kommunen att man förväntar sig en framtida förstärkning av den lokala trafiken.

Vi är en växande kommun som är beroende av att kollektivtrafiken följer med i utvecklingen. I dag har vi en kollektivtrafik som inte fullt ut kompenserats efter de turförändringar som gjordes för sju år sedan. Särskilt med tanke på att Väsby under samma period har växt med över 5 000 invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar.

Upplands Väsby kommun riktade förra året kritik mot beslutet att dra in busslinjerna 565 och 565X för Stockholmspendlare till arbetsplatser i Bredden. Därför finns också ett återinförande av dessa busslinjer med på kommunens kravlista.

Väsby växer snabbt och närmar sig 50 000 invånare. Nu är det hög tid att region Stockholm prioriterar Upplands Väsby. Vi vill ha tillbaka buss 565 och 565X och tätare trafik på alla bussturer, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

Turtätheten för pendeltågstrafiken är bra, anser kommunen, men många medborgare kan inte dra nytta av detta till följd av den låga turtätheten i busstrafiken. Kommunen vill därför att busstrafiken till och från stationen utökas under högtrafik. Det skulle också vara i linje med målet att främja kollektivt resande framför privatbilism, skriver kommunen i sitt remissvar.

Senast uppdaterad: 7 juni 2022