• Startsida
  • / Bekämpning av invasiva och främmande arter i Väsby

Bekämpning av invasiva och främmande arter i Väsby

Upplands Väsby kommun arbetar aktivt med naturvård. I det ingår att bevara och utveckla den biologiska mångfalden som både kommunen och invånarna har ansvar för.

blomsterlupin på bild

Blomsterlupin är en mycket invasiv art som Naturvårdsverket rekommenderar att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark. Foto: Mostphotos

Människor har under en lång tid flyttat arter från en plats till en annan - prydnadsväxter, grödor och djur. Det uppstår ibland problem när en främmande art sprids i naturen där den inte funnits naturligt. Om arten sprids och konkurrerar ut befintliga arter i den nya miljön, kan arten bli invasiv. Invasiva arter kan därför störa ekosystem och minska den biologiska mångfalden. De kan också orsaka skador på odlingar, byggnader och trädgårdar.

Upplands Väsby kommun bekämpar flera olika invasiva arter på den mark som kommunen sköter. Privata fastighetsägare måste själva bekämpa den på sin egen tomt eller fastighet. Längs statliga vägar och järnvägar, inom väg- respektive banområde, ansvarar Trafikverket för bekämpningen.

De invasiva växter som förekommer i kommunen och som är med på EUs förbudslista är jättelokan och jättebalsamin. Andra invasiva växter är också blomsterlupin och parkslide. Dessa arter är ännu inte med på EUs lista utan är mer allmänt kända som problematiska arter. Naturvårdsverket rekommenderar därför att avstå från att plantera och istället försöka förhindra spridning.

Vad du kan göra för att förhindra spridning

Rapportera

Det är viktigt att få bort invasiva arter direkt när de hittas och därmed hindra arterna från att spridas. Om du ser en invasiv växt på din eller någon annans mark, eller som tillhör kommunen bör du rapportera in dem till artportalen på artfaktas webbplats.

Rapportera en invasiv art. Länk till annan webbplats.

Tänk på vad du planterar

När du väljer växter till din trädgård bör du vara försiktig så att du inte planterar en art som är invasiv. Vad du gör som privatperson spelar stor roll och vi kan alla hjälpas åt. På naturvårdverkets webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att hindra spridning.

Vad du kan göra för att hindra spridning av en invasiv art. Länk till annan webbplats.

När du rensar din trädgård

Har du invasiva växter som du rensat ut i din trädgård kan du numera lämna dem på Haby återvinningsanläggning. På Sörabs webbplats hittar du information om vart och hur du hanterar ditt avfall.

Vart lämnar jag mitt avfall? Länk till annan webbplats.

Upplands Väsby jobbar årligen med naturvårdsinsater runt om i kommunen.

Läs mer om kommunens naturvård på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad: 13 juni 2022