• Startsida
  • / Kommunanställda ska lockas kvar tills de fyllt 69

Kommunanställda ska lockas kvar tills de fyllt 69

65-plussare som är anställda i Upplands Väsby kommun ska uppmuntras att stanna kvar tills de fyllt 69. Målet är att ta tillvara den kompetens som finns bland erfarna medarbetare.

En äldre medarbetare sitter med en yngre medarbetare och samtalar vid en arbetsplats.

Foto: Mostphotos

Näringslivs- och kompetensutskottet, NKU, godkände på onsdagen ett särskilt stimulansprogram med syfte att locka kvar så många som möjligt efter den traditionella pensionsåldern. Från och med 2023 kommer enskilda erbjudas olika lösningar för fortsatt arbete med inslag som lönetillägg, arbetstidsförkortning och extra pensionsavsättning.

Medarbetare som vill fortsätta arbeta i liten eller stor utsträckning efter pensionsåldern utgör en betydande och viktig resurs för oss. De behövs för att säkra den kompetens som vi fortsatt behöver i kommunens många verksamheter, säger näringslivs- och kompetensutskottets ordförande Ann-Christin L Frickner (C).

Medarbetare som uppnått traditionell pensionsålder har från och med nästa år rätt att kvarstå i tillsvidareanställning till den dag de fyller 69 år. Kommuner har en unik möjlighet att ta vara på dem som sitter på den längsta livserfarenheten i kommunen.

Karin Hallgren, HR-direktör i Upplands Väsby kommun, hoppas att fler 65-åringar kommer att se att kommunen sätter stort värde på senior kompetens.

Ett arbete med kamrater och engagemang betyder mycket och alla vill inte sluta arbeta vid 65. Den som vill ska känna sig välkommen att fortsätta arbeta hos oss. Erfarna medarbetare i kommunal verksamhet utgör en kvalificerad resurs. De är bärare av viktig kunskap, värderingar och kultur, som de kan föra vidare till yngre medarbetare.

Upplands Väsby kommun har för närvarande 28 tillsvidareanställda medarbetare som under 2022 uppnår 65 års ålder. För närvarande finns det 25 tillsvidareanställda medarbetare som valt att jobba kvar fast de fyllt 65.

NKU:s beslut ska slutgiltigt godkännas av kommunstyrelsen i september.

Senast uppdaterad: 9 juni 2022