• Startsida
  • / Upplands Väsby har blivit bättre på miljö

Upplands Väsby har blivit bättre på miljö

Upplands Väsby kom på plats 32 när tidningen Aktuell Hållbarhet rankade Sveriges miljöbästa kommuner. Det är en stor förbättring jämfört med året innan.

Händer och en groende växt. Ovanför växten är symboler för hållbarhet.

När tidningen Aktuell Hållbarhet rankade Sveriges kommuners arbete med miljö kom Upplands Väsby kommun på plats 32. Det är en stor förbättring jämfört med 2021, då kommunen kom på plats 57. Bland Stockholms läns 26 kommuner kom Väsby på plats 10.

Det är Upplands Väsbys långsiktiga och ihärdiga arbete som har gett resultat, säger Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande.

Upplands Väsby har börjat ett arbete med Agenda 2030, FN:s handlingsplan för omställningen till ett hållbart samhälle, och satsat på transportområdet. Det är några av skälen till att Väsby kommunen klättrat i Aktuell Hållbarhets rankning.

Upplands Väsby har också under flera år samarbetat med grannkommuner om energi- och klimatrådgivning. Där får företagare och medborgare stöd för att kunna spara energi och göra ett mindre klimatavtryck.

Energi- och klimatrådgivning.

Jag är mycket glad och stolt över att vi fortsätter att utveckla miljö- och klimatarbetet med höga och relevanta mål. Ständiga förbättringar behöver göras och vi antar den utmaningen, säger Ann-Christin Larsson Frickner (C), kommunalråd och ordförande för näringslivs- och kompetensutskottet.

Om Sveriges miljöbästa kommuner

Tidningen Aktuell Hållbarhet rankar varje år Sveriges miljöbästa kommuner för att mäta kommunernas ambitioner och aktivitet på miljöområdet. Kommunerna får svara på frågor om allt från transporter till livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar. Resultaten räknas ihop med aktuella data från olika myndigheter och andra källor, som Vattenmyndigheten, SCB och Avfall Sverige.

Senast uppdaterad: 19 juni 2022