• Startsida
  • / Sommarjobbande getter röjer sly

Sommarjobbande getter röjer sly

Under juli kommer 13 getter röja sly nedanför hembygdsgården. Varje söndag i juli kan medborgare besöka getterna.

En närbild på en get som äter gräs.

Kommunen fortsätter samarbetet med föreningen Get2Gether på Lidingö och lånar deras getter under juli. Syftet är att de ska röja området nedanför hembygdsgården från sly samtidigt som de är ett trevligt inslag kring stationsområdet.

Getter är naturliga röjsågar som med sin aptit håller landskap öppna och gynnar den biologiska mångfalden. Tillväxten av sly i fornlämningsområdet på västra sidan om Upplands Väsby station är ett problem. Sedan två år använder kommunen getter som lösning eftersom de betar på ett sätt som hämmar återväxten av sly.

Getterna har sin hage i skogen nedanför Hembygdsgården. Pensionärsföreningen PRO hjälper kommunen med skötseln av getterna.

De 13 getterna har alla ett eget namn som finns listade på plats vid hagen.

Besök i hagen

Hagen har elstängsel med låst grind. PRO anordnar Öppen hage och kommer att finnas på plats vid hagen på söndagar mellan klockan 11.00 – 12.30. Då finns det möjlighet för vuxna och barn att besöka getterna i hagen.

Senast uppdaterad: 4 juli 2022