• Startsida
  • / Misstänkt algblomning vid Kairo och Sättrabadet

Misstänkt algblomning vid Kairo och Sättrabadet

Kommunen har fått in observationer om misstänk algblomning vid Kairo och Sättrabadet. Vattenprover har tagits och svar inväntas. Kommunen uppmanar till extra försiktighet.

En sjö och en brygga. I bakgrunden syns skog på andra sidan sjön.

Foto: Upplands Väsby Kommun

Upplands Väsby kommun har fått indikationer på en mindre förekomst av algblomning vid Kairo och Sättrabadet. Dessa är badplatser som ligger vid sjön Mälaren. Aktuella vattenprover har tagits och kommunen inväntar provsvar.

Om provtagningen i Kairobadet visar på algblomning kommer även prover tas i vattnet vid hundbadet i Kairo.

Nyheten uppdateras löpande.

Vill du läsa mer om algblomning kan du gå in på Havs och Vatten myndighetens webbplats:
havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/overgodning/algblomning Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: 18 augusti 2022