• Startsida
 • / Bra näringslivsklimat i Väsby

Bra näringslivsklimat i Väsby

Nio av tio företagare i Väsby anser att näringslivsklimatet är bra. Det visar en lokal undersökning.

En man räcker över en papperspåse och två kaffemuggar till en person som inte syns på bild.

Bild: Mostphotos

Nio av tio företagare i Upplands Väsby tycker att företagsklimatet är bra i Upplands Väsby. Det visar en lokal enkätundersökning som kommunen låtit genomföra via telefonintervjuer under sommaren. Nästan 500 företagare med omsättning på mer än 300 000 kronor per år har svarat på enkäten.

Sammantaget är resultatet betryggande positivt. Vi har verkligen lagt fokus på att lyfta kommunens näringslivsarbete under den här mandatperioden och tagit oss an frågor som vi vet påverkar företagen. Exempelvis trygghet, tillväxtsatsningar, utbildning och upphandling och att kapa bygglovstider. Därför är det extra glädjande att se att näringslivet tycker att vi gör ett bra arbete och självklart kommer vi att jobba vidare för att bli ännu mer företagarvänlig kommun, säger Ann-Christin L Frickner (C), ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott.

Företagarvänlig kommun

39 företag av de som deltagit i undersökningen anger att de varit i kontakt med kommunen de senaste åren varav 80 procent upplever kontakten som bra. Hela 85 procent av företagen är nöjda med kommunens rutiner för upphandling.

Företag som använt kommunens e-tjänst för bygglov upplever att det är smidigt och bra. Mer än hälften svarar att de gärna ser att det finns en företagslots och möjlighet att träffa berörda tjänstemän vid ett och samma tillfälle för att prata om sitt ärende eller förfrågan.

Kommunens service och bemötande

39 företag av de som deltagit i undersökningen anger att de varit i kontakt med kommunen de senaste åren varav 80 procent upplever kontakten som bra. Hela 85 procent av företagen är nöjda med kommunens rutiner för upphandling.

Upphandling

Vad gäller kommunens upphandling svarar 33 företag på frågan varav 85% är nöjda med kommunens rutiner kring detta.

Bygglov

Företag som har använt kommunens e-tjänst för bygglov upplever att det är smidigt och bra. Mer än hälften svarar att man önskar en företagslots i kommunen där man som företagare kan träffa berörda tjänstemän vid ett och samma tillfälle för att prata om sitt ärende eller förfrågan.

Områden att prioritera

Det finns några områden som företagen tycker är viktiga att kommunen prioriterar för att förbättra företagsklimatet ytterligare.

 • snabbare handläggning
 • mer byggbar mark för verksamheter
 • göra det ännu lättare att delta i kommunens upphandlingar
 • sänka nivån på kommunala avgifter
 • erbjuda anpassade utbildningar som möter företagens behov.
 • önskar fler insatser för minskad brottslighet och ökad trygghet

Brottslighet och ökad trygghet

16 procent av företagen som svarat upplever att de inte påverkas av brottslighet och otrygghet. 23 procent av de som svarat anser att de påverkas i ganska hög eller hög utsträckning. De som har drabbats anger exempelvis kostnader på grund av skadegörelse, anställda som är frånvarande på grund av rån eller oroliga för att gå hem sent från jobbet, stulna verktyg eller dieselstölder. Vissa områden visar en högre andel oro hos företagare, exempelvis i centrala Väsby och vid Apoteksskogen.

Mark- och exploateringsbehov

17 procent av företagarna anger att de har behov av ny mark eller plats och en fjärdedel anger behov av nya lokaler, vilket tyder på att det lokala näringslivet växer.

Det är roligt se att så många är nöjda med företagsklimatet. Undersökningen ger oss en bra bild om vilka frågor som är viktiga och som vi behöver arbeta vidare med. Det gäller exempelvis behovet av mark och lokaler och att förverkliga önskemålet om en så kallad företagslots. säger näringslivschefen Per-Ola Lindahl.

en kvinna och en man tittar in i kameran.

Bild: Från vänster på bild är Ann-Christine Frickner (C), kommunstyrelsens ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet och Per-Ola Lindahl, näringslivschef.

Undersökningens upplägg:

 • Metod: Telefonintervjuer
 • Målgrupp: Arbetsplatser i Upplands Väsby med mer än 300 000kr i omsättning
 • Antal företag: 1191
 • Antal genomförda intervjuer: 493 (42% )
 • Tidsperiod: 10 juni – 7 juli och 1 aug – 2 september
 • Undersökningen genomfördes av Communication by Talk på uppdrag av Upplands Väsby kommun
Senast uppdaterad: 8 september 2022