• Startsida
  • / Väsby inför kvalitetspeng inom hemtjänsten

Väsby inför kvalitetspeng inom hemtjänsten

Kvalitetspeng på 4 000 kronor per brukare delas ut till utförare som uppfyller vissa kvalitetskrav. Målet är att stärka kvaliteten inom Väsbys äldreomsorg.

En äldre kvinna sitter vid ett bord och tittar upp på en yngre kvinna som står bredvid.

Foto: Mostphotos

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2022 att införa en kvalitetspeng inom hemtjänsten i Väsby.

Kvalitetspengen är ett incitament för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen och en belöning till de utförare som aktivt arbetar för att till exempel skapa trygghet, ge ett gott bemötande och en god omvårdnad samt arbetar för att personalen får kompetenshöjande insatser. Vårt mål är att kvalitetspengen ska stärka äldreomsorgen och ge ännu mer trygghet till våra äldre, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

I vissa kommuner som arbetar med kvalitetspeng har de en jury som utifrån olika kriterier bedömer verksamheternas kvalitet. Efter bedömning och val så lämnar de en motivering till varför just den vinnande enheten har vunnit.

I Väsby kommer kriterierna bland annat bygga på resultaten i den årliga brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Kvalitetspengen kommer att fördelas på de verksamheter som aktivt arbetat mest för nå upp till kriterierna. Vi kommer också att lämna en motivering för varje mottagare som vi utser, säger socialchef Annica Blomsten.

Kvalitetspengen som utföraren får ska användas till att utveckla den egna verksamheten inom kommunen i syfte att gynna kvaliteten för brukare. Den första utdelningen väntas ske i december i år.

Senast uppdaterad: 21 september 2022