• Startsida
  • / Barnet i fokus på Familjecentralen

Barnet i fokus på Familjecentralen

Familjecentralen består av flera verksamheter. Under tjugo år har de samverkat för att vägleda familjer, från mammans graviditet till att barnet fyller fem år.

Fem kvinnor med roliga hattar och jirlanger runt halsen

Från vänster på bilden: Helene Granzelius, verksamhetschef och barnmorska MVC Praktikertjänst, Ingvor Karlsson, förskolelärare Öppna förskolan (kommunal regi), Lena Hammar, kurator (kommunal regi), Lena Nilsson, barnsjuksköterska BVC Praktikertjänst och Claudine Saikali, samordnare från MVC Praktikertjänst..

Familjecentralen består av Mödravårdscentralen, Barnavårdscentralen, kommunens öppna förskola och kuratorer som jobbar i nära samverkan med varandra. Lokalerna ligger dessutom vägg i vägg. Det nära samarbetet är till stöd för många familjer och skapar en trygg och bra grund för nyblivna barnfamiljer. Behovet av stöd varierar från familj till familj och tillgängligheten till de olika verksamheterna gör det lättare att ge rätt stöd. Utöver verksamheternas dagliga utbyte av samtal finns också en rutin för täta avstämningar mellan verksamheternas samordnare. Avstämningar sker några gånger i månaden.

Familjecentralens verksamheter firar nu tjugo år. I ett nära samarbete har de stöttat och gett en bra start i föräldraskapet för många mammor och pappor genom åren. Familjecentralen drivs i samverkan mellan kommunen, region Stockholm och Praktikertjänst.

Vi har olika synsätt däremot är målet detsamma. Vi vill skapa en trygg start i livet för barnen. Det första åren är väldigt viktiga för barnen i deras utveckling. Det är känsliga åldrar då barnen formas och skapar trygghet och tillit till andra. Mår föräldrarna bra så ökar förutsättningarna att barnen mår bra. Genom våra olika kunskaper och den dagliga kontakten mellan våra verksamheter kan vi lättare fånga upp och stötta mammor och pappor när behovet finns, säger Lena Hammar kurator inom individ- och familjeomsorgen.

Mödravårdscentralen

Mödravårdscentralen (MVC) erbjuder stöd under graviditeten till blivande mammor och deras partner. Hos MVC kan man ta graviditetstest, få stöd i sin graviditet, och gå på läkarkontroller och gynekologiska undersökningar. Här erbjuds också preventivmedelsrådgivning och föräldrautbildning. Mödravårdscentralen i Upplands Väsby utförs av Praktikertjänst via vårdavtal med Region Stockholm.

Barnavårdscentralen

På Barnavårdscentralen (BVC) få alla föräldrar med barn från noll år upp till förskoleklass gå. På BVC får barnen exempelvis hälsoundersökningar och vaccinationer. Vården utförs av Praktikertjänst.

Kuratorer

Kuratorerna är föräldrarådgivare och de jobbar nära alla verksamheter inom Familjecentralen. De ger enskilda stödsamtal till föräldrar med barn från noll till sex år och erbjuder även samtal i föräldragrupper. Kuratorstödet är något som sker inom kommunal verksamhet.

Öppna förskolan

Öppna förskolan vänder sig till föräldrar som inte har barnomsorg för sitt barn mellan noll till fem år. Här sjunger och leker barnen tillsammans med föräldrar och andra barn och vuxna. Sång och lek sker med en tydlig pedagogisk inriktning som utvecklar samspel och anknytning med barnen. Samspelskurs, babymassage och babyrytmik rullar på under hela året. Verksamheten är gratis och det är öppet specifika tider måndagar till fredagar. Vissa dagar med åldersuppdelning för de mindre respektive de äldre barnen. Öppna förskolan i Väsby är en kommunal verksamhet.

Språkinlärning via Öppna förskolan

Från och med måndag 31 oktober kommer Öppna förskolan att erbjuda språkinlärningar för föräldrar med barn upp till nio månader. Det är ett pilotprojekt som startar tillsammans med Vuxenutbildningen. Syftet är att stötta nyblivna föräldrar i deras språkutveckling. Stödet riktar sig till personer med annat modersmål än svenska och som inte har barnomsorg.

Att både kunna stötta nybliven förälder och ge stöd i deras språkutveckling är ett erbjudande som vi är glada över att snart kunna ge. I Öppna Förskolan sker redan ett stöd i språkutveckling via utbyte mellan andra föräldrar och pedagoger. Att kunna erbjuda förstärkning i det arbetet med stöd från Vuxenutbildningen känns väldigt bra. Språket är en viktig grund för integreringen i samhället, säger Kicki Hofling enhetschef förebyggande och behandling.

Barnvagnar

Foto: Det var fullt i barnvagnsutrymmet på Öppna förskolan under 20 årsfirandet av Familjecentralen.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2022