• Startsida
  • / Naturen en räddning under pandemin

Naturen en räddning under pandemin

Väsbybor visar på ett stort engagemang för naturen som rekreationsområde. Upplands Väsby kommun fick många svar på enkäten om naturens betydelse.

Sandakärret i Sandaskogen som är ett av Väsbys populära naturområden.

Sandakärret i Sandaskogen är ett av Väsbys populära naturområden. Fler naturområden går att hitta via länken till naturkartan.

Upplands Väsby genomförde under pandemin en besökarundersökning i åtta av kommunens naturområden. Tack vare närmare 500 svar från naturbesökare har Upplands Väsby kommun nu fått en bra bild av Väsbybornas syn på naturen. Ett syfte med undersökningen var att få veta vad naturen haft för betydelse under pandemin.

”Mycket, naturen ger lugn och återhämtning i en stressig värld”, svarar en av besökarna.

En annan skriver: ”Det har varit min räddning! Tack vare att jag kunnat ta mig ut i naturen så har jag lyckats hålla mitt välmående uppe.”

En övervägande majoritet av de svarande ser sig själva som vana vid att vistas i naturen.

Det är naturligtvis en utmaning för oss att få ännu fler ovana besökare att hitta ut till naturen. Den är ju så viktig för en god folkhälsa. Överlag ger undersökningen oss ett bra underlag att arbeta vidare med, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

På frågan om vilka upplevelser som är viktigast hamnar ”naturkänslan” i topp, med innebörden att kunna träda in i en annan värld med dofter, fågelkvitter, lugn och ro. Det vanligaste syftet med naturbesöket är motion, avkoppling och hundpromenader.

Många besökare har uppgett att de förväntar sig markerade stigar för vandring, tystnad och en känsla av avskildhet. Besökare stör sig främst på när det förekommer nedskräpning, trafikbuller eller bristande underhåll av friluftsanordningar.

Det är otroligt viktigt för oss att få in besökarnas åsikter om naturen. Vi vill veta vad vi kan göra bättre. Det faktum att så många ville delta i undersökningen visar att naturen betyder mycket för Väsbybor, säger kommunens naturförvaltare Henrik de Joussineau.

Det var en jämn fördelning mellan kvinnor och män i undersökningen. Många har också passat på att lämna synpunkter och förslag på åtgärder. Den listan är lång och kommer att finnas med i kommunens fortsatta arbete med Väsbys naturområden.

Fakta om naturundersökningen

Upplands Väsbys undersökning ingår i den regionala rapporten Besöksundersökning i Stockholms läns natur 2021. Undersökningen genomfördes av Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Upplands Väsby kommun och ytterligare 15 förvaltare.

Det regionala resultatet visar på att naturen haft stor betydelse för de svarande under coronapandemin. Många lyfter fram att naturen haft en avgörande roll för välmående, bland annat som ett sätt att komma hemifrån men också som en avkopplande kraft under pandemin.

Undersökningen i Upplands Väsby genomfördes via en QR̶kod som fanns placerad på åtta platser; Apoteksskogen, Eggeby fornpark, Norra Törnskogen naturreservat, Runbyskogen, Råbäcksskogen, Sandaskogen, Smedbyskogen och Sydvästra Fysingen.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022