• Startsida
  • / Populära Vilundabadet utreds för att klara framtidens behov

Populära Vilundabadet utreds för att klara framtidens behov

Vilundabadets popularitet är större än vad någon hade räknat med. Badet används flitigare än vad det dimensionerades för då det invigdes 2009. Nu går kommunen vidare med utredningar för att stärka hallen för framtiden.

Exteriör bild av Vilundabadets entrésida.

Vilundabadet dimensionerades för 150 000 besökare per år, men det verkliga antalet registrerade besök har varit betydligt fler. Under 2019 registrerades cirka 250 000 besökare. Det ses som en bidragande orsak till de skador som påträffats. Nu utreds möjligheten att tidigarelägga vissa renoveringar.

Vilundabadet är glädjande nog en populär anläggning, men den har åldrats i förtid och vi har ingenting att vinna på att vänta med åtgärder. Det vore en kapitalförstöring. Utredningen handlar om att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att hallen ska återställas, förbättras och finnas med oss långt in i framtiden. Vi behöver också göra en bred och långsiktig behovsanalys av simanläggningar för skolan och det växande föreningslivet, säger kultur-och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

Utredningar kring Vilundabadet har även visat på förekomsten av skador i fasad och golv runt och i bassänger, läckage i yttertak och brister i reningsanläggningen. Utöver det flitiga användandet anses skadorna bero på dels projekteringsbrister, dels dåtida byggnormer. Bara några år efter att Vilundabadet stod klart ändrades lagstiftning och branschregler för hur badhus ska byggas.

De skador som uppkommit över tid och som påträffats vid utredningar anses inte utgöra någon fara i dagsläget för besökare. Såväl bad som andra föreningsaktiviteter i anläggningen kan fortsätta som vanligt. De skador och brister som tidigare påträffades i äventyrsbadet har under våren åtgärdats med gott resultat.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att även denna utredning ska landa i det bästa för både Väsby Simsällskap och allmänheten. Simning är en viktig del för både motion, rekreation och simkunnighet. Vilundabadet är en anläggning som står många Väsbybor nära, säger idrotts- och fritidschef Johanna Dermer.

Vilundaområdet utgör ett nav för motion och fritidsaktiviteter i Upplands Väsby kommun. I hjärtat finns Vilundabadet som också är hemvist för Väsby Simsällskap. Föreningen har 1 800 medlemmar och har genom åren haft deltagare i EM, VM och OS.

Vi vet att Vilundabadet är en modern och väl formad simanläggning för såväl motionssim som elitnivå. Anläggningen har stor potential och utgör en viktig samhällsfunktion för Väsbys invånare. Jag ser det som viktigt att vi nu säkerställer att hallen kan vara med oss för lång tid framöver, säger Andrea Möllerberg (VB).

Senast uppdaterad: 26 oktober 2022