Så minskar vi elanvändningen

Upplands Väsby kommun ser över hur vi kan vara med och minska vår användning av el.

Foto över pendeltågsstationen med flera människor som går kring stationen. I bakgrunden syns fastigheten pyramiden och Messingen.

Foto: Upplands Väsby kommun

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa ansträngd. Det betyder att elen kanske inte kommer att räcka vissa timmar på dygnet under vintern. Vi kan tillsammans hjälpas åt att minska vår elanvändning. Då minskar vi också risken för att elbristen blir så stor att elen riskerar att stängas av.

Väsby kommun arbetar hela tiden med att göra användningen av el i kommunens fastigheter mer effektiv. Vi ser också över vilka möjligheter som finns för att minska elanvändningen på andra sätt inom kommunens verksamheter.

Tillsammans hjälps vi åt!

Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska vår elanvändning. Varje liten förändring gör stor skillnad om vi hjälps åt.

  • Använd el vid rätt tid på dygnet
  • Sänk värmen inomhus
  • Använd mindre varmvatten

Fler tips på hur du kan minska din elanvändning finns på energimyndighetens webbplats.

Tips på energimyndighetens webbplats för att minska elanvändningen Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen kan ge råd om hur du kan minska din användning av energi. Rådgivningen är gratis.

Information på Energi- och klimatrådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2022