• Startsida
  • / Två eldsjälar får lokalt Agenda 2030-pris

Två eldsjälar får lokalt Agenda 2030-pris

Elena Ernman och Lisa Hofverberg från Väsby har fått det lokala Agenda 2030-priset för sina insatser i mottagandet av flyktingar från Ukraina.

Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling och Elena Ernman från föreningen Väsbys humanitära hjälp till Ukraina.

Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling och Elena Ernman från föreningen Väsbys humanitära hjälp till Ukraina.

Elena Ernman från föreningen Väsbys humanitära hjälp till Ukraina och Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling har mottagit årets Agenda 2030-pris. Priset delas ut av Sollentuna Väsby FN-förening och kommunen nominerade pristagarna.

Elenas och Lisas insats i Väsby i samband med krisen i Ukraina har varit ovärderlig. De har varit starka drivkrafter i samarbetet mellan kommunen och andra i civilsamhället. Bland annat har de arbetat med språkkafé, matkort, insamlingar, tolkning, samhällsinformation, kontakt med myndigheter och föräldrastöd, säger Rose-Marie Olihn, kommunens samordnare för mottagande av flyktingar från Ukraina.

Om Agenda 2030-priset

Agenda 2030-priset delas årligen ut av Sollentuna Väsby FN-förening. Priset ges för att uppmärksamma en föredömlig, stark, inspirerande och långsiktigt hållbar insats lokalt i regionen för att uppnå målen i FN Agenda 2030.

Information om kommunens klimat- och hållbarhetsarbete

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022