• Startsida
  • / Flerårsplanen beslutad och nämnder valda

Flerårsplanen beslutad och nämnder valda

Fokus för kommande tre år är kvalitet i omsorgen, elevers betyg, trygghet och ett brett utbud av kultur och fritid.

Två barn som skrattar och i bakgrunden syns små hus från lekplatsen Väsby Weksträder.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december beslutades Flerårsplan 2023-2025. I Flerårsplanen beskrivs vad kommunen ska fokusera på under kommande tre år.

Vi kommer lägga stor vikt vid att erbjuda en god kommunal service med ökad kvalitet till Väsbyborna. Detta är extra viktigt i en tid när vår omvärld skapar osäkerheter, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Fokus på medborgarna

Kommunen ska under mandatperioden fokusera på Väsbyborna oavsett ålder. Den kommunala servicen till medborgarna ska vara god och med hög kvalitet. Kommunen ska bidra till att göra vardagen enkel för de som bor, verkar och besöker Upplands Väsby.

Elever ska nå sin fulla potential

I Upplands Väsby får barn och elever rätt stöd för att nå sin fulla potential med fullständiga betyg. Därför ska elevhälsa förstärkas. Väsby Nya Gymnasium ska även samordnas i samma lokaler i Messingen. Skolorna ska ligga i framkant inom digitalisering för att rusta eleverna för framtiden.

Med satsningar från förskola till yrkesutbildning ska kommunen ta ytterligare viktiga steg för att skapa en skola som ger alla elever just det de behöver för att lyckas utifrån sina unika förutsättningar, säger Margareta Hamark (L) kommunalråd.

Vård och omsorg av hög kvalitet

Omsorgen i Väsby ska hålla en hög standard. Medborgare ska ges möjlighet att bo hemma med rätt stöd och omsorg eller i ett särskild boende. Omsorg och stöd ska utgå från individens behov och förutsättningar. För att säkerställa kvalitet ska kommunen införa offentlig upphandling inom hemtjänst. Kommunen ska även utreda och etablera kommunal hemtjänst för att öka valfriheten. En äldrelots ska inrättas med fokus på äldres rättigheter, intressen och behov.

Bo och arbeta i Väsby

Kommunen ska fortsätta arbetet med att värna och uppmuntra till företagande. I Väsby ska det vara möjligt att både bo och arbeta. Kommunen kommer fortsätta arbeta för fler att komma in på arbetsmarknaden.

Ökad trygghet och trivsel för alla Väsbybor

Arbetet med att öka tryggheten, säkerheten och trivseln i Väsby ska fortsätta. När Väsby utvecklas ska det ske varsamt och med hänsyn till ett rikt naturliv. Medborgare ska ha nära till parker och grönområden från sina bostäder. Väsby ska även vara en förebild för hållbar utveckling. Det gamla Medborgarhuset ska planeras för bibliotek och bostäder. Utvecklingen ska ske i dialog med medborgarna.

Väsby ska ha en respektfull samhällsplanering och ett bostadsbyggande som tar stor hänsyn till ett levande naturliv som en del av den moderna småstaden Upplands Väsby, säger Roland Storm (VB) kommunalråd.

Flerårsplan 2023-2025 (Pdf) Pdf, 3 MB.

Val av nämnder

Vid kommunfullmäktige den 12 december valdes ledamöter och ersättare till nämnderna. Nedan presenteras ordföranden i respektive nämnd. Ledamöter och ersättare kommer att publiceras i förtroendemannaregistret.

Förtroendemannaregistret på kommunens webbplats.

Bygg- och miljönämnden
Ordförande: Margareta Hamark (L)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Andrea Möllerberg (VB)

Socialnämnden
Ordförande: Fredrik Engdahl (S)

Omsorgsnämnden
Ordförande: Barbro Brolin (S)

Utbildningsnämnden
Ordförande: Suzanne Granqvist Enell (S)

Valnämnden
Ordförande: Marie Åberg (S)

Senast uppdaterad: 14 december 2022