• Startsida
  • / Etableringslyftet ska hjälpa fler kvinnor ut i arbete

Etableringslyftet ska hjälpa fler kvinnor ut i arbete

Fler utrikesfödda kvinnor utan arbete ska få riktat stöd att komma ut i arbetslivet. Det är en av målsättningarna när Upplands Väsby tar över ledningen för det framgångsrika Etableringslyftet.

Lärare undervisar elever i klassrum.

Foto: Mostphotos

Med hjälp av nya EU-medel på 20 miljoner kronor ska tre kommuner med Upplands Väsby kommun som projektägare under en treårsperiod driva arbetet vidare inom Etableringslyftet. Det fleråriga samarbetsprojektet mellan tre kommuner – Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby – och Arbetsförmedlingen har gett goda resultat. Sedan starten 2018 har 438 nyanlända personer fått hjälp att komma ut i arbetslivet.

Etableringslyftet innehåller arbetssätt och metoder som vi ser goda resultat av. Vi har en fungerande samverkan mellan kommunerna och tar del av varandras kunskaper om hur man på ett framgångsrikt sätt får människor att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Thomas Fäldt (VB) som är ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet.

Ett mål för de kommande tre åren är att satsa ännu mer på att hjälpa kvinnor i arbete. Minst 75 procent av deltagarna ska utgöras av kvinnor. Målet är att hjälpa minst 150 arbetslösa under de närmaste tre åren, berättar kommunens intregrations- och arbetsmarknadsstrateg Mikael Kampner.

Det är procentuellt fler utrikesfödda kvinnor än utrikesfödda män som är långt ifrån arbetsmarknaden. För oss handlar utmaningen om att förstå individen och utifrån förståelsen ge det stöd som individen behöver för att få ett jobb.

Många gånger handlar det om kulturella skillnader och språkliga hinder som försvårar förståelsen av arbetsmarknaden och det svenska samhället.

Våra språkstödjare är till stor hjälp för att människor ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En språkstödjare har kompetens inom både kultur och språk och agerar som en brobyggare för deltagare, myndigheter och arbetsgivare.

Upplands Väsby kommun blir projektägare under en treårsperiod. På grund av minskade anslag förändras delvis verksamheten under kommande projektperiod. Kommunerna har dock fortsatt stöd för projektet genom bidrag från Europeiska socialfonden med 20 miljoner kronor. Delar av projektet fortsätter också att finansieras med hjälp av kommunerna själva under 2023.

Under våren gästas Etableringslyftet av representanter från Arbetsmarknadsdepartementet och EU.

Fakta om Etableringslyftet

Sedan Etableringslyftet startade 2018 har Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby tillsammans hjälpt 707 utrikesfödda att komma ut i arbetslivet. 438 av dessa har fått en anställning och 91 har gått vidare till CSN-studier. Det betyder att 75 procent av deltagarna har etablerat sig på arbetsmarknaden eller börjat studera.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023