• Startsida
  • / Föreningar kan söka årligt bidrag för öppen fritidsverksamhet

Föreningar kan söka årligt bidrag för öppen fritidsverksamhet

Upplands Väsby kommun inrättar ett årligt bidrag för föreningar som vill starta öppen fritidsverksamhet. Målet är att bidra till en ökad mångfald av aktiviteter för kommunens barn och unga.

Ett barn hoppar upp mot en basketkorg och placerar bollen i korgen.

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby införde på prov förra året ett bidrag för föreningar som vill öppna fritidsverksamhet. Tack vare bidraget kunde Väsby ridklubb, Stora Wäsby tennisklubb och Väsby hockey starta öppna fritidsverksamheter. Nu inrättas ett årligt bidrag som föreningar kan söka.

Vårt mål är att nå de barn och unga som av olika skäl inte går till en fritidsgård i dag eller inte deltar i föreningslivets ordinarie verksamheter. Vi vill öka utbudet och engagera fler barn och unga i fysiska aktiviteter och då behöver vi våra fantastiska föreningars hjälp. Med detta kan vi stötta dem i vårt gemensamma arbete för fler barn och unga i rörelse, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

I kultur- och fritidsnämndens budget finns utrymme för 300 000 kronor per år vilket gör det möjligt för flera föreningar att starta fritids.

Nivån på bidraget beror på hur många andra föreningar som söker och beviljas bidrag. Bidraget kanske inte kan täcka upp för alla kostnader för den tänkta öppna fritidsverksamheten, men kan till exempel finansiera de timmar som en fritidsledare är på plats eller mellanmål och material för deltagarna, säger idrotts- och fritidschef Johanna Dermer.

Med öppen fritidsverksamhet avses aktiviteter efter skoltid för kommunens barn och unga i grundskoleålder 7-16 år. Fokus i fritidsverksamheten ska ligga på aktiviteter som främjar folkhälsan, med särskild vikt på psykisk hälsa och ökad fysisk aktivitet.

Fakta om öppen fritidsverksamhet

Den föreningsdrivna verksamheten ska vara öppen även för barn och unga som inte är medlemmar i föreningen. Undantaget är verksamhet där medlemskap i föreningen krävs för att nödvändiga försäkringar ska gälla. Verksamheten ska vara frivillig för besökarna och utan krav på prestation. Verksamheten ska vara ledarledd. Verksamheten ska präglas av ett positivt och välkomnande klimat som är fritt från mobbning och trakasserier.

Senast uppdaterad: 22 februari 2023