Behov av arbetskraft i fokus

Kommunen liksom företagen har utmaning med att hitta nya medarbetare inom flera yrkesgrupper. Att kroka arm med varandra för att hitta gemensamma och långsiktiga lösningar gynnar både kommunen och företagen.

En kvinna och man står med ryggarna mot varandra och korsade armar och ler mot kameran.

Bild: Från vänster Camilla König Ekegren, Väsby Promotion och Per-Ola Lindahl, näringslivschef Upplands Väsby kommun

Tema för årets näringslivskonferens var kompetensförsörjning.

Representanter från kommunens politiska partier, tjänstepersoner och företagen delade tankar och idéer om hur man kan arbeta tillsammans för att öka kompetensen hos sina anställda och attrahera ny arbetskraft.

För att företagen och kommunen ska kunna hitta arbetskraft inom olika branscher och områden behövs både kortare och längre utbildningar. Därför var information om arbetsmarknadsutbildningar ett viktigt inslag på konferensen.

Några förslag på insatser som kom upp under konferensen är att:

  • stärka attraktiviteten för platsen Väsby.
  • utveckla samverkan.
  • kompetensutveckla befintlig personal.
  • rusta de som står utanför arbetsmarknaden.
  • se möjligheter i olika kompetenser.

Samarbete mellan kommunen och företagen är viktigt för att kunna möta upp och matcha behovet av kompetens. Det är också en viktigt att tillsammans utveckla den gemensamma platsen vi är arbetsgivare på och stärka varumärket Upplands Väsby. Vi har ett unikt samarbete mellan kommunen och företagen via Väsby promotion sedan många år. Att lyssna på varandra skapar tillit och förståelse och vid möten mellan människor uppstår möjligheter, säger Per-Ola Lindahl, näringslivschef Upplands Väsby kommun.

Arrangör av näringslivskonferensen är Upplands Väsby kommun tillsammans med Väsby Promotion.

Vårt gemensamma mål är att få Väsbys näringsliv att blomstra och utvecklas. Att förena kommunens tjänstepersoner, politiker och företagare kring en gemensam fråga över ett dygn ger oss goda förutsättningar för att lyckas. Här blandas olika erfarenheter och kunskap och man hittar tillsammans nya kreativa lösningar, säger Camilla König Ekegren, verksamhetschef på Väsby Promotion.

Väsby Promotion är en fristående ideell förening som ägs och finansieras av medlemmar. En plattform för stora och små företag, föreningar och kommunen att mötas och skapa utrymme för att göra Väsby ännu bättre.

Att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare är avgörande för att utvecklas, både för företagen i Väsby och kommunen. Därför är jag tacksam för de viktiga steg kommunen och näringslivet nu tar för att ytterligare underlätta lyckade rekryteringar”, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: 3 mars 2023