• Startsida
  • / Väsbyskolor får höjd trafiksäkerhet

Väsbyskolor får höjd trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten vid flera skolor i Upplands Väsby ska förbättras. Målet är att säkerhetshöjande åtgärder ska vara på plats senast 2024.

Två skolbarn cyklar i solskenet en sommardag med grönska på båda sidorna av vägen.

Foto: Mostphotos

Kommunstyrelsens planutskott vill att kontoret för samhällsbyggnad utreder och förbättrar trafiksäkerheten vid flera Väsbyskolor. De aktuella skolorna är Internationella Engelska skolan, Sandbergska Thorén Framtid, VNG/Kulturskolan och Bollstanäs skola.

Upplands Väsby kommun har sedan tidigare ett pågående arbete med att öka trafiksäkerheten vid skolor och förskolor, men några skolor har akuta behov och behöver ges extra hög prioritet. Det handlar om att göra miljön i skolornas närhet mer säker för hämtning och lämning av elever, säger planutskottets ordförande Mathias Bohman (S).

Ett par av skolorna saknar zoner för hämtning och lämning vilket leder till trafikstockning och ökar risken för tillbud och olyckor. Gemensamt för de nämnda skolorna är att vägarna i anslutning till skolorna måste förbättras.

För att säkra upp skolvägarna tog kommunen förra året beslut om att begränsa hastigheten utanför alla skolor och förskolor till 30 kilometer i timmen. Det togs även beslut om varningsskyltar i närheten av skolor, 30-märken målade i gatan och digitala hastighetstavlor.

Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020. Av den framgår att barn har rätt till utbildning, social trygghet och skydd mot våld. Ett sätt för oss att stärka barnens rättigheter är att trygga barnens miljöer, till exempel deras möjlighet att röra sig till och från skolan på ett säkert sätt, säger Mathias Bohman.

Enligt planutskottets beslut ska ansvariga för utredningen delrapportera sitt arbete tre gånger under 2023 och lämna en slutrapport senast i mars 2024.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023