• Startsida
  • / Företagslots ska hjälpa näringslivet i Väsby

Företagslots ska hjälpa näringslivet i Väsby

Företag i Upplands Väsby ska få hjälp av kommunens nya företagslots. Den kostnadsfria servicen ska göra det enklare för näringsidkare att verka i kommunen.

En caféanställd företagare serverar två muggar med kaffe till en kund

Foto: Mostphotos

Lotsfunktionen innebär att företag enklare ska hitta rätt bland tillstånd och regler. Handläggningstider kortas och myndighetskontakterna underlättas.

Vi har fångat upp det här som en önskan från företagare i Väsby. Som kommun har vi allt att vinna på att företag upplever det enkelt att verka här. Därför inrättar vi en företagslots, säger Thomas Fäldt (VB) som är ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet.

Företagslotsen består av tjänstemän som jobbar inom bland annat bygglov, miljö, livsmedel och tillståndsgivning. Den som kontaktar kommunen blir inbokad på ett möte med de tjänstepersoner som berörs av ärendet. En liknande tjänst har lanserats i flera andra grannkommuner.

Genom företagslotsen kan vi förbättra vår service för den som vill starta företag eller utveckla sin verksamhet och minska handläggningstiderna. Att samlas vid ett och samma tillfälle ger oss också ett effektivare arbete internt då tjänstepersoner får en och samma uppfattning av ett ärende, säger näringslivschef Per-Ola Lindahl.

Information om tjänsten och hur du ansöker

Senast uppdaterad: 21 mars 2023