• Startsida
  • / Kommun och polis i nytt samarbete mot våld

Kommun och polis i nytt samarbete mot våld

Våld i nära relationer blir ett nytt fokusområde när Upplands Väsby kommun och polisen förnyar sitt samarbetsavtal för de kommande fyra åren. Det nära samarbetet har gett ökad trygghet i samhället.

Stationsområdet i riktning mot Pyramiden och Messingen.

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun och polismyndigheten förnyar det strukturerade arbetssätt som funnits i kommunen sedan 2016, och som gett positiva resultat. Antalet händelser som skapar otrygghet i offentliga miljöer har minskat. Dessutom kunde polisen förra året ta bort stationsområdet i Väsby från länslistan över platser med öppen droghandel.

Ett nära samarbete med polisen med fokus på både förebyggande arbete och skarpa insatser är ett framgångsrecept. Med hjälp av en tät dialog kring aktuella händelser ökar vi förståelsen för varandra och de utmaningar som finns, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S)

Även från polismyndigheten ser man positivt på resultatet av samarbetet som nu förnyas för en fjärde period:

Vårt gemensamma arbete med kommunen mot otrygghetsskapande händelser är verkligen ett tillsammans-arbete. Sedan flera år träffas vi varje vecka och arbetar strukturerat för att kunna utgå från en gemensam lägesbild och gemensamma prioriteringar. Tillsammans med kommunen kommer vi under året också fortsätta utvecklingen av det förebyggande arbetet för att möta det ökade våldet i kriminella miljöer och även det oacceptabla våldet i nära relationer, säger Luis Araya som är kommunpolis i Upplands Väsby.

I den nya överenskommelsen har det tillkommit ett fokus på att arbeta mot våld i nära relationer. Också här handlar det om att öka samarbetet mellan olika aktörer.

Man kan inte bara räkna med att polisen ska ta hand om och lösa akuta händelser. För långsiktiga resultat krävs det att vi ser och hör varandra. Alla aktörer behöver tillsammans verka för en ökad trygghet i samhället, säger Mathias Bohman.

För att få bukt med brottslighet och kriminalitet bland ungdomar finns det en målsättning att utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och ungdomsenhet. Målet är att än mer sätta in tidiga gemensamma insatser bland barn och ungdomar som det finns en oro kring.

Francisca Samuelsson, brottsförebyggande strateg i kommunen, gläds åt att samarbetet hittills gett resultat som också allmänheten märker av.

Antalet händelser som skapar otrygghet minskar successivt. Vi ser också en positiv trend i människors upplevelser av trygghet utomhus när det är mörkt. Med ett fortsatt effektivt samarbete är jag säker på att Väsbyborna kommer att se fler positiva resultat.

Samtliga åtgärdsförslag i den nya överenskommelsen ska långsiktigt bidra till bättre levnadsförhållanden för alla medborgare i Upplands Väsby kommun. Det finns dock ett extra fokus på barn och ungdomar. Flertalet av insatserna syftar till att minska risken för att barn och ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet.

Fakta om samarbetet

Upplands Väsby kommun har sedan 2016 haft ett strukturerat samarbete med polisen om målet att minska brottsligheten och öka tryggheten i lokalsamhället. Samverkansöverenskommelser har tecknats vid tre tillfällen tidigare. Den nya överenskommelsen sträcker sig över fyra år och innehåller fyra prioriterade områden:

  • Öka kunskapen kring brott i nära relation. Målet är att minimera antalet gärningspersoner och utsatta brottsoffer.
  • Reducera rekrytering till kriminella strukturer och vidareutveckla avhopparverksamheten.
  • Stärka samverkan mellan polis, kommun och andra myndigheter mot organiserad brottslighet.
  • Minska antalet händelser som skapar otrygghet i offentlig miljö.
Senast uppdaterad: 29 mars 2023