Väsbyborna snart 50 000

Upplands Väsby kommun passerar sannolikt 50 000 invånare inom ett år. Med hjälp av fortsatt tillväxt ska Väsby bli den moderna småstaden.

Folksamling i Blå Parken från dagen då Upplands Väsby kommun firade 70 år.

Upplands Väsby hade den näst högsta befolkningstillväxten i landet 2022 jämfört med året innan. Enligt Statistiska centralbyrån var den procentuella ökningen i förhållande till invånarantalet tre procent. Det placerade Väsby strax efter Sigtunas topplacering i landet.

Trots en inbromsning på grund av lågkonjunkturen i landet talar mycket för att Väsby passerar invånarantalet 50 000 i början av nästa år. Men det kan ske redan i höst.

Prognoserna ser goda ut och vår nedräkning mot 50 000 invånare har börjat. Det känns fantastiskt roligt att se hur Väsby växer och att vi med självförtroende kan ta sikte på det långsiktiga målet att bli den moderna småstaden, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

För att nå dit har kommunen satt upp målet att Väsby 2040 ska vara en attraktiv stad där invånarna har tillgång till verksamhet av god kvalitet. Kommunen arbetar långsiktigt med en omvandling av centrala delar av Väsby. Målet är också fortsatt att ha en hög kvalitet på förskola, skola och omsorg. Det ska finnas ett rikt kultur- och fritidsliv och bästa möjliga förutsättningar för näringslivet.

Vårt mål som kommun är att ge nuvarande Väsbybor bästa möjliga plats att bo och verka på och fortsätta växa. 50 000 invånare blir en av flera milstolpar på denna resa för alla Väsbybor, säger kommunens ekonomidirektör Derk de Beer.

Upplands Väsby firade förra året 70 år som kommun. Mathias Bohman utesluter inte att invånare nummer 50 000 kommer att uppmärksammas vid någon form av firande.

Varje möjlighet att fira något är underbart för en kommun. Det ger oss möjlighet att synas som kommun och som invånare kan vi tillsammans uttrycka vår stolthet och glädje över att fler och fler ser Upplands Väsby som sitt hem.

Senast uppdaterad: 3 april 2023