• Startsida
  • / Väsby gör lekplatser för alla

Väsby gör lekplatser för alla

Upplands Väsby kommun inleder ett flerårigt arbete med att göra närmare 30 lekplatser tillgängliga för barn med olika former av funktionsnedsättningar. Godkännandet av ett medborgarförslag blir startskottet för arbetet.

Barn som leker i klätterställning

Foto: Mostphotos

Kommunstyrelsen godkände på tisdagen ett medborgarförslag om att anpassa fyra lekplatser för barn med funktionsnedsättningar. Arbetet beräknas kosta en halv miljon kronor och påbörjas i år. Det blir också inledningen på ett flerårigt arbete med att renovera samtliga 29 lekplatser som finns på allmän plats och som kommunen ansvarar för.

Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt liv och ska kunna ta del av samhället som alla andra. Vårt mål är nu att ta vara på den kunskap och tekniska utveckling som finns i samhället och göra offentliga lekytor roliga och tillgängliga för alla barn, säger teknik- och fastighetsutskottets ordförande Roland Storm (VB).

Upplands Väsby kommun har vid en grundlig inventering av lekplatserna konstaterat att samtliga behöver anpassas för att leva upp till kraven om tillgänglighet. Åsa Engwall, chef för kontoret för samhällsbyggnad, säger att det är ett arbete som måste få ta tid.

Kraven på tillgänglighet förändras. På vissa platser i landet har det visat sig att offentliga platser, trots anpassningar, inte blivit tillgängliga för alla sorters funktionsnedsättningar. Behoven kan se så olika ut och det krävs att vi hittar flera och olika lösningar. Det är vårt mål att lekplatserna ska bli utformade på ett sätt som passar för alla.

De fyra lekplatserna som i ett första steg anpassas ligger i Runby, Fresta, centrum och Bollstanäs. Gemensamt för lekplatserna är att de är lätta att nå för så många barn som möjligt. Platserna är redan i dag välbesökta och populära lekplatser med gott om lekutrustning.

Vid de fyra lekplatserna ska sandlådor kompletteras med lekbord som är anpassade för rullstolar. Vidare installeras anpassade gungor och ytorna kring dessa beläggs med korkmatta.

Upplands Väsby kommun har sedan sommaren 2020 ett styrdokument som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt dokumentet ska en person med funktionsnedsättning kunna delta i samhället utifrån sina egna förutsättningar.

Senast uppdaterad: 18 januari 2024