• Startsida
  • / Minskat avfall från Väsbyborna

Minskat avfall från Väsbyborna

Väsbyborna minskade på mat- och restavfallet med åtta kilo per person förra året. Det är en tydlig minskning efter kommunens satsningar på att informera hushållen.

Sopkärl som står utanför en radhuslänga. Foto: Rosie Alm

Foto: Rosie Alm

Kommunen följer upp och arbetar systematiskt för att få ned Väsbys negativa påverkan på miljön. Rest- och matavfallet från Väsbys invånare uppgick till cirka 197 kilo per person förra året. Det är en minskning med åtta kilo per person jämfört med året innan, visar kommunens miljöredovisning för år 2022.

Bra för miljön

När avfallsmängderna minskar och material återvinns reduceras också kommuninvånarnas negativa påverkan på klimat och miljö.

Det är jätteroligt att vi kan se en så pass kraftig minskning. Den sker främst inom restavfallet och jag vill tro att en bidragande effekt är det arbete kommunen lagt ned på att informera allmänheten om vad man kan göra för att bidra till en bättre miljö. Det här visar också att vi är väl förberedda på att leva upp till de nya krav som ställs från och med nästa år, säger klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottets ordförande Margareta Hamark (L).

Vid årsskiftet får kommunen ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Det blir också obligatoriskt med separat insamling av matavfall, vilket hittills inte har varit tvingande. Det innebär att hushållen i Sverige inte längre får slänga matavfall ihop med övriga hushållssopor.

Går till förbränning

Restavfallet är hushållssopor och det avfall som inte kan hanteras på annat sätt än genom förbränning, det vill säga artiklar som blir kvar efter att man sorterat ut elavfall, kemikalier, mediciner och förpackningar. Till restavfall hör dammsugarpåsar, blöjor, grillkol, kattsand, cigarettfimpar och en mängd andra produkter.

Minskningen av restavfall visar att det går att påverka konsumenternas vanor. Dels genom att bli ännu bättre på att sortera ut sådant avfall som inte ska vara där, dels genom att lämna mer till återbruk och välja bort engångsartiklar, säger Celeste Hoffman som är kretsloppschef i kommunen.

Miljöredovisningen för 2022 (ärende 12 i kommunstyrelsens handlingar) Länk till annan webbplats.

Fakta om miljöredovisningen 2022

Kommunen sammanfattar sitt miljöarbete i en årlig redovisning. Nyligen togs beslut om att slopa avgifter för Väsbybor som behöver bygglov för att installera solcellspaneler på bostaden. Här är några exempel på miljöarbete som utfördes av kommunala verksamheter under 2022:

  • Biblioteket har arrangerat aktiviteter med miljö- och återbrukstema för vuxna och barn, samt lyft fram litteratur om klimatfrågor.
  • Ungdomsenhetens verksamheter har källsorterat och återbrukat genom att laga, reparera och låna saker mellan anläggningarna.
  • Den nya fotbollshallen i Vilundaparken och förskolan Spargrisen har fått solceller som tagits i bruk.
  • Kommunen har antagit en trafik- och mobilitetsstrategi som pekar ut mål och inriktning för varje trafikslag.
Senast uppdaterad: 10 januari 2024