• Startsida
  • / Pågående rivning av tom kontorslokal längs Drabantgatan
Pågående arbete

Pågående rivning av tom kontorslokal längs Drabantgatan

Rivningen av en tom kontorslokal längs Drabantengatan pågår. Det är den första delen i arbetet att färdigställa nya bostäder och ett vård- och omsorgsboende vid Väsby centrums södra entré.

Rivningsarbetet kommer att fortlöpa fram till vecka 33. Vi började med att riva huset invändigt. Sedan vecka 15 pågår arbetet med att riva huset utvändigt. Totalt ska vi bygga 103 stycken bostäder och 54 stycken vård- och omsorgsbostäder.

Framkomligenheten påverkas inte av rivningen

Du kommer att kunna ta dig fram som vanligt under byggperioden. Byggarbetsplatsen kommer att vara instängslad och du kan ta dig fram parallellt med byggstängslet. Den byggtrafik som periodvis kommer att behöva köra fram till byggarbetsplatsen kommer att köras på Blå gatan och Fyrklövergatan. På så sätt kör de inte där gångtrafikanter och cyklister befinner sig. Vi kommer dessutom att måla ett övergångsställe på Fyrklövergatan för att öka trafiksäkerheten under byggperioden.

Arbetet utförs som en del av byggprojektet Fyrklövern.

Mer information om rivningen.

Den turkosa sträckningen visar hela byggområdet som kommer att stängslas in.

Senast uppdaterad: 14 april 2019