• Startsida
  • / Återställning av elljusspår pågår
Pågående arbete

Återställning av elljusspår pågår

Arbetet med att återställa kommunens elljusspår efter stormen Alfrida i januari pågår fortfarande. Belysningen i flera av spåren är ur funktion på grund av nedblåsta ledningar.

Smedbyspåret är återställt och där fungerar belysningen.

Samtliga nedfallna ledningar i övriga spår är säkrade och utgör ingen fara för allmänheten.

Information om kommunens elljusspår och utegym

Senast uppdaterad: 29 mars 2019