• Startsida
  • / Omläggningen av Mälarvägen till tillfällig väg.
Pågående arbete

Omläggningen av Mälarvägen till tillfällig väg.

Trafiken på Mälarvägen är nu omlagd till tillfällig väg.

Arbetena med nya Mälarvägen kommer pågå till och med 2021. Omläggningen är en del av projektet Fyrklövern. Mer information finns på Fyrklöverns hemsida.

Information om projekt Fyrklövern

Trafiken läggs om till den tillfälliga vägen som visas av ett streck på kartan.

Det röda strecket visar hur den tillfälliga vägen kommer gå.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019